Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Na mocy ustawy podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wejdą w życie zmiany w podatkach od spadków i darowizn. Co się zmieni? Ustawa realnie poszerza krąg osób uprawnionych do zwolnienia z tego rodzaju podatków. Oprócz osób, które już w tej chwili mają prawo do takiej ulgi, uprawnieni do niej będą także np. wychowankowie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Nowe regulacje prawne obejmą więc rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne rodzaje opieki nad dziećmi, które sprawowane są zarówno przez osoby spokrewnione, jak i niespokrewnione zdefiniowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Wprowadzone zmiany spotkały się z dużym poparciem środowiska, które zwraca uwagę na fakt, że dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych czy rodzinnych domach dziecka spędzają tam najczęściej całe dzieciństwo i co za tym idzie, traktują swoich przybranych rodziców jak własnych do końca życia. Podobnie jest również w przypadku rodziców zastępczych, którzy wspierają swoje przybrane dzieci również w życiu dorosłym.

Magda

fot. ddimitrova / Pixabay