Pandemia opóźni wejście kas fiskalnych online w restauracjach i hotelach

Fiskalne kasy online miały wejść do użycia w lokalach gastronomicznych oraz obiektach hotelowych w lipcu 2020 roku. Jednak sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że przedstawiciele tych branż zwrócili się z prośbą do Ministerstwa Finansów o odroczenie terminu. Ma to związek z czasowym wyłączeniem tego rodzaju działalności z funkcjonowania.

Kasy fiskalne online służą do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników podlegających ryczałtowi. To urządzenia, których zadaniem jest bezpośrednie przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ich wprowadzenie resort finansów podzielił na trzy etapy w zależności od branż:

  • 1 Etap wszedł w życie w styczniu 2020 i objął zakłady naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedawców benzyny, oleju napędowego i gazu do silników spalinowych.
  • 2 Etap miał nastąpić w lipcu 2020 i objąć placówki gastronomiczne i hotelowe oraz sprzedawców paliw przeznaczonych do celów opałowych.
  • 3 Etap, którego wprowadzenie planuje się na styczeń 2021, ma objąć branżę beauty, budowlaną, prawniczą, siłownie, prywatne gabinety medyczne oraz stomatologiczne.

Na tę chwilę Ministerstwo Finansów informuje jedynie o projekcie odroczenia wprowadzenia kas fiskalnych online dla gastronomii i hotelarstwa. Jednak nie wyklucza zastosowania podobnej zasady w stosunku do innych branż poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19, jeśli ich przedstawiciele wystąpią z takimi wnioskami.

MM

fot. stevepb / Pixabay