kobieta trzymająca rozłożony plik banknotów

Kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia w lipcu 2024 – Skutki dla gospodarki i rynku pracy

Płaca minimalna w Polsce od 2015 roku wzrosła ponad dwukrotnie, odzwierciedlając dynamiczne zmiany na rynku pracy i w gospodarce. Tylko w tym roku zaplanowano dwie podwyżki, które łącznie zwiększą najniższą krajową o prawie 20%. Pierwsza podwyżka już weszła w życie 1 stycznia, podnosząc minimalne wynagrodzenie do 4242 zł, a druga, zaplanowana na 1 lipca, podniesie je jeszcze do 4300 zł. Również stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych ulegnie zmianie – z 27,70 zł na 28,10 zł w lipcu. Wzrost ten, chociaż bezpośrednio dotyczy tylko co dziesiątego zatrudnionego, ma znaczący wpływ na całą strukturę płac, presję płacową na innych stanowiskach i, co za tym idzie, na inflację.

Jak zmieniała się wysokość minimalnej krajowej?

Obserwując rozwój sytuacji płacowej od roku 2015, gdy minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 1750 zł, można dostrzec jego dynamiczne zwiększanie się. Taki wzrost płacy minimalnej, oprócz bycia odpowiedzią na potrzeby rynku, wpisuje się w szersze konteksty ekonomiczne, w tym inflację, która już przed pandemią COVID-19 przebiła górną granicę celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 3,5%. W lutym 2023 roku inflacja osiągnęła poziom 18,5%, najwyższy od ponad 25 lat, choć w kolejnych miesiącach zaczęła szybko spadać, osiągając 6,6% w październiku.

  • W 2015 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 1750 zł, co stanowi punkt wyjścia dla obserwacji dynamicznego wzrostu płac.
  • Zwiększanie się minimalnej płacy jest odpowiedzią na potrzeby rynku oraz wpisuje się w szersze konteksty ekonomiczne, w tym rosnącą inflację.
  • Przed pandemią COVID-19 inflacja przekroczyła górną granicę celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP), ustaloną na poziomie 3,5%.
  • W lutym 2023 roku inflacja osiągnęła poziom 18,5%, co jest najwyższym wskaźnikiem od ponad 25 lat.
  • W kolejnych miesiącach 2023 roku inflacja zaczęła szybko spadać, osiągając poziom 6,6% w październiku.

Wpływ na Rynek Pracy

Z badań wynika, że aż 60% firm planuje przyznać podwyżki w ciągu najbliższego półrocza, co jest rekordowym wynikiem w historii pomiarów. Podwyżki te, w dużej mierze motywowane są ustawowym podniesieniem płacy minimalnej. Oznacza to, że nawet pracownicy zarabiający więcej niż minimalne wynagrodzenie mogą oczekiwać wzrostu swoich zarobków.

Prognozy Inflacyjne a Wzrost Płac

Według ekonomistów PKO BP, inflacja w 2024 roku ma wynieść średnio 4%, podczas gdy ekonomiści ING BŚ przewidują, że średnia roczna inflacja wyniesie około 5,5%. Te prognozy pokazują, że choć inflacja ma spadać, to dalszy wzrost płac, w tym minimalnej krajowej, może stanowić wyzwanie dla osiągnięcia celu inflacyjnego przed 2026 rokiem. Rząd przewiduje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie 7824 zł brutto, co jest wynikiem rewizji wcześniejszych szacunków.

Tabela z Danymi dotyczącymi minimalnej krajowej, stawki godzinowej i szacunkowej inflacji na przestrzeni lat 2015-2024.

 

Rok Minimalna Krajowa (zł brutto) Minimalna Stawka Godzinowa (zł) Szacunkowa/Średnia Inflacja (%)
2015 1750 1,6
2016 1850 -0,6
2017 2000 13 2,0
2018 2100 13,70 1,6
2019 2250 14,70 2,3
2020 2600 17 3,4
2021 2800 18,30 4,4
2022 3010 19,70 5,1
2023 3380 (styczeń), 3460 (lipiec) 21,40 (styczeń), 21,80 (lipiec) 8,1 (do października)
2024 4242 (styczeń), 4300 (lipiec) 27,70 (styczeń), 28,10 (lipiec) 4,0 (PKO BP), 5,5 (ING BŚ

 

Wzrost minimalnej krajowej ma szereg konsekwencji dla gospodarki – od wpływu na strukturę płac po skutki inflacyjne. Chociaż bezpośrednio dotyczy on tylko ograniczonej grupy pracowników, jego oddziaływanie jest znacznie szersze, wpływając na decyzje płacowe firm, inflację, a także na ogólną dynamikę rynku pracy. Przy planowaniu przyszłych podwyżek warto uwzględnić zarówno potrzeby pracowników, jak i zdolności adaptacyjne gospodarki, aby wspierać zrównoważony rozwój i stabilność ekonomiczną kraju.

fot.sallyjermain/pixabay