Elektrownia. Inwestycje PGE

Grupa PGE w 2023 r. zainwestowała 3,8 mld zł w rozwój sieci dystrybucyjnych

Grupa PGE, jeden z wiodących graczy na polskim rynku energetycznym, podjęła imponującą inwestycję o wartości 3,8 mld złotych w rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w roku 2023. Ta znacząca suma została przeznaczona na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej, w tym również na rozwój sieci łączności LTE450 oraz instalację Liczników Zdalnego Odczytu.

PGE Dystrybucja, spółka z grupy PGE, skupiła się na rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, włączając w to zastępowanie linii napowietrznych liniami podziemnymi, cyfryzację systemów oraz doskonalenie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. W ramach modernizacji przeprowadzono budowę Głównych Punktów Zasilających (GPZ), linii wysokiego napięcia (WN), stanowisk transformatorów, rozdzielni oraz linii średniego napięcia (SN). Ponadto, blisko 1 760 km linii średniego napięcia zostało skablowanych, co wyeliminowało ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez wiatr, upadające drzewa oraz wyładowania atmosferyczne.

PGE Dystrybucja skoncentrowała się również na budowie niezawodnej i bezpiecznej sieci łączności poprzez wdrożenie specjalnych sieci LTE450, które obejmują blisko 40% powierzchni Polski. Inwestycje w Liczniki Zdalnego Odczytu umożliwiły monitorowanie sieci dystrybucyjnej i błyskawiczne reagowanie na wszelkie awarie. Dzięki temu, PGE Dystrybucja zainstalowała blisko 300 tysięcy inteligentnych urządzeń pomiarowych na sieci, umożliwiając pełną kontrolę i zarządzanie siecią energetyczną na szeroką skalę.

Te innowacyjne inwestycje Grupy PGE stanowią ważny krok w kierunku modernizacji polskiego sektora energetycznego, poprawy jakości dostaw energii oraz podniesienia poziomu obsługi klienta.

Modernizacja i rozbudowa Głównych Punktów Zasilających

Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE było skoncentrowanie się na modernizacji i rozbudowie Głównych Punktów Zasilających (GPZ). GPZ odpowiadają za zwiększenie mocy przyłączeniowych oraz dystrybucję energii elektrycznej w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od stacji.

W ramach inwestycji w GPZ, PGE budowała linie wysokiego napięcia (WN), stanowiska transformatorów, rozdzielnie oraz linie średniego napięcia (SN).

W minionym roku, PGE oddała do użytku kilka Głównych Punktów Zasilających, takich jak Stacja Słupia, Stacja Wilkołaz, Stacja Huszlew, Stacja Felin, Stacja Wróblew, oraz Stacja Ferrero.

Dzięki modernizacji i rozbudowie GPZ, PGE zwiększa możliwości przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii oraz poprawia jakość dystrybucji energii elektrycznej.

Wprowadzenie Liczników Zdalnego Odczytu i rozwój sieci LTE450

Grupa PGE zainwestowała również w rozwój technologii Liczników Zdalnego Odczytu (LZO), które są częścią inteligentnego systemu opomiarowania. Dzięki instalacji LZO, PGE Dystrybucja uzyskała większą kontrolę nad pracą sieci energetycznej, szybko reagując na ewentualne awarie. W 2023 roku, PGE zainstalowała blisko 300 tys. inteligentnych urządzeń pomiarowych na sieci.

Ponadto, Grupa PGE skupiła się na rozwinięciu niezawodnej sieci łączności specjalnej LTE450, która pokrywa obszar blisko 40% Polski. Budowa tej dedykowanej sieci łączności przyczyniła się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, a także przyspieszyła obsługę klientów i umożliwiła wprowadzenie nowych usług.

Połączenie bezpiecznej sieci łączności z Licznikami Zdalnego Odczytu pozwoliło PGE Dystrybucji na stałą kontrolę nad pracą sieci dystrybucyjnej. Wdrożenie tych nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przyczyniło się również do poprawy jakości świadczonych usług.

Linki do źródeł

redai, fot. stevepb, pixabay