Dziecko w kwarantannie — jaki zasiłek przysługuje rodzicom?

W dobie pandemii koronawirusa kwarantanną najczęściej zostają objęte osoby dorosłe. Bierze się to bezpośrednio z faktu, iż dzieci ewentualne zakażenie przechodzą głównie bezobjawowo. Kiedy jednak kwarantanna obejmuje dziecko rodzic lub prawowity opiekun ma prawo do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego. Dzieje się tak zarówno w przypadku realnej choroby dziecka, jak i konieczności izolacji związanej z zakażeniem innego z domowników.

Dodatkowe świadczenie opiekuńcze związane stricte z pandemią przysługiwało rodzicom w dwóch okresach tego roku, czyli od 12.03.2020 do 26.07.2020 oraz od 1.09.2020 do 20.09.2020. Oznacza to, że obecnie można się starać jedynie o zasiłek opiekuńczy przyznawany na zasadach ogólnych.

Warto jednak pamiętać, że jeśli placówka oświatowa, do której uczęszcza dziecko, przeszła na zdalny tryb nauczania (w wyniku wystąpienia zakażenia lub rozporządzenia rządu) opiekunowie dzieci mogą wystąpić do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stosowne zaświadczenie, które uprawnia do uzyskania zasiłku opiekuńczego do opieki nad dzieckiem zdrowym. Jednakże mamy tutaj do czynienia z niewielkim kruczkiem, ponieważ tego rodzaju świadczenie zostanie po prostu odjęte od przysługującej puli 60 dni w roku. Nie jest to więc  – jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać – świadczenie dodatkowe.

Magda

fot. Bob_Dmyt / Pixabay