Świadczenia na czas kwarantanny dla pracowników i samozatrudnionych

Każda osoba skierowana na kwarantannę uznawana jest za niezdolną do wykonywania obowiązków zawodowych. Dzieje się tak zarówno, gdy pracownik jest chory na COVID-19, jak również w sytuacji, gdy niemożność wykonywania pracy wynika z decyzji wydanej przez PPIS. W takiej sytuacji pracownik skierowany na kwarantannę może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Podstawę do wypłaty tego typu świadczeń stanowi decyzja inspektora sanitarnego. A wypłaca je albo płatnik składek, czyli w praktyce pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne w tych okolicznościach nie obowiązuje 7-dniowy termin na dostarczenie decyzji do pracodawcy lub ZUS jak to ma miejsce w przypadku klasycznego zwolnienia chorobowego. Decyzja może być dostarczona do odpowiedniej placówki już po zakończeniu obowiązkowej izolacji.

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, w której pracownik nie otrzyma decyzji inspektora sanitarnego lub stosownego zaświadczenia lekarskiego, a mimo to dobrowolnie powstrzyma się od pracy, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby. Warto o tym pamiętać.

A co z chorymi samozatrudnionymi?

Jeśli osoba samozatrudniona prowadząca działalność gospodarczą jest zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, będzie miała prawo do zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka lub zamknięcia placówki oświatowej. Stosowną decyzję inspektora sanitarnego przedsiębiorca musi dostarczyć do ZUS – osobiście lub elektroniczne za pośrednictwem platformy PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, aby dołączyć do korespondencji jej skan lub zdjęcie.

Magda

fot. StartupStockPhotos / Pixabay