Program Certyfikacji Lasów

Program Certyfikacji Lasów PEFC

Jesteś właścicielem lasu lub prowadzisz firmę związaną z przetwarzaniem drewna? Jeśli tak, to warto zapoznać się z Programem dla Certyfikacji Lasów PEFC. PEFC to skrót od Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów). Organizacja PEFC oferuje certyfikację w zakresie gospodarki leśnej, która potwierdza, że produkty wykonane zostały z materiałów pochodzących z certyfikowanych lasów.

Certyfikacja PEFC obejmuje dwa obszary: certyfikację gospodarki leśnej i certyfikację łańcucha dostaw. Dzięki certyfikatowi gospodarki leśnej zwiększysz szanse na sprzedaż swojego produktu, zyskasz zaufanie klientów i ułatwisz współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw. Natomiast certyfikat łańcucha dostaw jest istotny dla firm zajmujących się produkcją mebli, papieru i handlem.

Certyfikacja PEFC opiera się na ekologicznych standardach leśnictwa i promuje zrównoważone zarządzanie lasami oraz ochronę środowiska naturalnego. W Polsce obszar lasów objętych certyfikacją PEFC wynosi 7,2 mln ha, a liczba firm posiadających certyfikat łańcucha dostaw PEFC to obecnie 366.

Program PEFC nie tylko zapewnia wiele korzyści dla właścicieli lasów i firm przetwarzających drewno, ale także przyczynia się do globalnego zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi. Ponad 290 mln ha lasów na świecie posiada certyfikat PEFC, a ponad 20 000 firm i organizacji uzyskało certyfikat łańcucha dostaw PEFC.

Jeśli interesuje Cię certyfikacja lasów w ramach Programu PEFC, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, gdzie przedstawimy szczegóły dotyczące samego programu i procesu ubiegania się o certyfikat.

O programie

Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / PEFC) jest największą na świecie organizacją oferującą certyfikację w zakresie gospodarki leśnej. PEFC powstał w 1999 roku i ma na celu wspieranie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej. Certyfikacja PEFC odbywa się według standardów krajowych akredytowanych przez PEFC. Organizacja skupia ponad 80 członków na całym świecie, w tym krajowe systemy certyfikacji, organizacje pozarządowe, firmy i inne instytucje związane z leśnictwem. Certyfikacja PEFC dotyczy zarówno gospodarki leśnej, jak i łańcucha dostaw, zapewniając, że produkty pochodzą z lasów certyfikowanych i są produkowane zgodnie z zrównoważonymi standardami.

PEFC jest uważane za jeden z wiodących systemów certyfikacji leśnej na świecie. Dzięki swojemu holistycznemu podejściu, PEFC promuje zrównoważone zarządzanie lasami, ochronę środowiska naturalnego oraz ekologiczne standardy leśnictwa. Organizacja jest także odpowiedzialna za ocenę i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej, co pozwala na współpracę i harmonizację działań na międzynarodowym poziomie. Certyfikacja PEFC odnosi się zarówno do gospodarki leśnej, jak i całego łańcucha dostaw, co sprawia, że PEFC jest kompleksowym rozwiązaniem dla firm i organizacji związanych z leśnictwem.

Cel PEFC to nie tylko promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej, ale również ochrona dziedzictwa naturalnego i społeczne korzyści. Dlatego oznakowanie PEFC na produkcie jest znakiem, że spełnia on ekologiczne wymagania. Certyfikacja PEFC ma na celu zapewnienie, że zarządzanie lasem odbywa się w sposób zrównoważony, aby chronić jego różnorodność biologiczną i ekologiczną wartość. W ramach certyfikacji PEFC, lasy muszą być zarządzane z poszanowaniem praw pracowników i praw ludzi tam mieszkających, a także z poszanowaniem praw korzystania z lasu przez lokalne społeczności.

Jak ubiegać się o certyfikat w ramach Programu PEFC?

Właściciele lasów oraz zarządzający lasem mogą się ubiegać o certyfikat gospodarki leśnej w ramach Programu PEFC. Przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania i dystrybucji drewna, takie jak tartaki, firmy meblarskie, producenci papieru i firmy handlowe, mogą być zainteresowane certyfikatem łańcucha dostaw. Certyfikacja gospodarki leśnej obejmuje system zarządzania oparty na krajowej normie PEFC, natomiast certyfikacja łańcucha dostaw odnosi się do wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne, sprawdzając ich źródło pochodzenia. Wniosek o certyfikat PEFC można złożyć do odpowiedniej jednostki zarządzającej, a certyfikacja jest prowadzona przez niezależne strony trzecie.

Korzyści z certyfikacji PEFC

Certyfikacja PEFC oferuje wiele korzyści. Oznakowanie PEFC na produkcie gwarantuje nabywcom drewna i produktów drzewnych potwierdzoną informację o produkcie, że wspierają oni zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikacja PEFC jest uznawana przez instytucje rządowe jako gwarancja zrównoważonej gospodarki leśnej.

Dla firm i instytucji uczestniczących w zamówieniach publicznych, certyfikat PEFC stanowi potwierdzenie źródła pochodzenia produktu i umożliwia współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw. Wzrost zaufania konsumentów oraz zwiększenie szans na sprzedaż produktu to dalsze korzyści wynikające z certyfikacji PEFC.

Aby zobaczyć przykład certyfikatu PEFC, poniżej znajduje się obraz, który przedstawia jego wygląd:

Organizacja PEFC jest zdecydowanym zwolennikiem zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi, a certyfikacja PEFC jest sposobem na wspieranie tego założenia. Dzięki certyfikacji PEFC, klienci mają pewność, że produkty, które nabywają, pochodzą z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób. To umacnia ich zaufanie do marki i daje im poczucie, że podejmują odpowiedzialne decyzje zakupowe, wpływając na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Jednak korzyści certyfikacji PEFC nie ograniczają się tylko do nabywców. Firmy certyfikujące swoje produkty zyskują również szereg przewag konkurencyjnych. Odpowiednio oznakowane produkty PEFC mają większe szanse na sprzedaż, zwłaszcza jeśli konsumenci są świadomi znaczenia certyfikacji dla ochrony lasów i zrównoważonej gospodarki.

Certyfikacja PEFC w Polsce

PEFC działa w Polsce od 2003 roku. Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów (PEFC) ma w Polsce obszar lasów objętych certyfikowanym systemem zarządzania PEFC wynoszący 7,2 mln ha. Ten obszar obejmuje m.in. Las Państwowy i Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Aktualnie w Polsce istnieje 366 firm posiadających certyfikat łańcucha dostaw PEFC. Liczba ta świadczy o rosnącej świadomości i zaangażowaniu polskich firm w zrównoważoną gospodarkę leśną. Posiadanie certyfikatu łańcucha dostaw PEFC stanowi potwierdzenie, że produkt został wyprodukowany zgodnie z ekologicznymi standardami leśnictwa.

PEFC w Polsce regularnie przeprowadza nowelizację dokumentacji technicznej, której ocenie podlegają jednostki certyfikujące i organy zarządzające. W ten sposób PEFC w Polsce dąży do zapewnienia wysokiej jakości i zgodności z przyjętymi standardami.

Globalne statystyki PEFC

PEFC to globalna organizacja certyfikująca, która ma na celu promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej. Obecnie ponad 290 mln hektarów lasów na całym świecie posiada certyfikat PEFC, co stanowi około 71% wszystkich certyfikowanych lasów na świecie. To imponujące osiągnięcie, które świadczy o ogromnym zaangażowaniu branży leśnej w ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój.

Ponadto, ponad 20 000 firm i organizacji na całym świecie otrzymało certyfikat łańcucha dostaw PEFC. Ten fakt pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z znaczenia odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi i jest zainteresowanych promowaniem ekologicznych praktyk w swojej działalności. W Polsce liczba firm posiadających certyfikat łańcucha dostaw PEFC wynosi 366, co dowodzi rosnącej popularności tego certyfikatu w naszym kraju.

Certyfikacja PEFC, mająca globalny zasięg, odgrywa kluczową rolę w ochronie lasów i zachowaniu ich zasobów na przyszłe pokolenia. Dzięki niej klienci na całym świecie mogą mieć pewność, że produkty, które kupują, pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi ekologicznymi standardami. To ważny krok w kierunku budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.

dsai, fot. zdjęcie ilustracyjne, ai