Uzyskaj postojowe po raz kolejny

Od początku pandemii do ZUS-u wpłynęło ponad 2,5 miliona wniosków o pomoc przewidzianą w Tarczy Antykryzysowej. 840 tysięcy to wnioski o świadczenie postojowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pieniądze z ZUS można otrzymać nie jeden raz, ale aż trzykrotnie!

Postojowe to forma pomocy rządu dla samozatrudnionych lub zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ma ona rekompensować straty wynikające z zamrożenia gospodarki na czas epidemii koronawirusa. Może wynosić 2080 lub 1300 zł.

Świadczenie to można otrzymać maksymalnie trzy razy. Jaki warunek trzeba spełnić, by ubiegać się o pieniądze po raz kolejny? Należy wykazać, że sytuacja przedsiębiorcy od czasu przyznania pierwszego postojowego „nie uległa poprawie”. Co to dokładnie oznacza? Kryterium faktycznie jest nieostre, a zdaniem rzecznika ZUS Pawła Żebrowskiego to przedsiębiorca musi sam ocenić, czy w jego sytuacji coś zmieniło się na korzyść. Można jedynie przypuszczać, że kryterium branym pod uwagę powinien być dalszy spadek lub brak wzrostu przychodów uzyskiwanych z działalności.

Olga

fot. _Alicja_ / Pixabay