Tarcza antykryzysowa 3.0 – co przyniesie nam trzecia odsłona ustaw?

Pakiet ustaw mających zminimalizować skutki kryzysu ekonomicznego będącego następstwem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 niedawno wszedł w życie w nowej wersji. To jednak nie koniec zmian, gdyż rząd już podjął pracę nad „Tarczą 3.0”.

Kolejna już poprawka ma m.in. zwiększyć ochronę polskich firm przed przejęciem przez zagraniczne podmioty oraz przewidywać pomoc dla samorządów. Jeszcze większy nacisk niż dotychczas będzie też postawiony na ochronę miejsc pracy. Kłopoty przedsiębiorców wiążą się bowiem często z pogorszeniem sytuacji pracowników – obniżeniem pensji lub całkowitym zwolnieniem ze stanowiska.

Planowany jest m.in. fundusz dopłat do oprocentowania BGK, poszerzenie katalogu spółek, które trudniej będzie sprzedać oraz przekazanie samorządom części pieniędzy z gospodarki nieruchomościami państwa. Czy jednak tarcza – nawet z kilkukrotnymi nowelizacjami – będzie wystarczającą pomocą dla podmiotów dotkniętych kryzysem? Obecnie opinie na ten temat są sprzeczne, a ostateczną odpowiedź poznamy najprawdopodobniej dopiero za kilka miesięcy.

Olga

fot. Free-Photos / Pixabay