brexit

Czy brexit ograniczy polski eksport do Wielkiej Brytanii?

Do Zjednoczonego królestwa trafia około 8% polskich towarów i usług. Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca uwagę, że brexit może wpłynąć negatywnie na polski eksport, m.in. poprzez zwiększone kontrole celne i sanitarne.

Brytyjski import obniżony nawet o jedną piątą?

Bank Gospodarstwa Krajowego nie pozostawia złudzeń – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odciśnie swoje piętno na wymianie handlowej z jej partnerami, w tym z Polską. Jest to o tyle istotna informacja, że Wielka Brytania to obecnie trzeci (po Niemcach i Czechach) największy polski rynek eksportowy. Według wyliczeń londyńskiego National Institute of Economic and Social Research import Wielkiej Brytanii obniży się o 11% w przypadku zawiązania umowy handlowej. Jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie (czyli w przypadku tzw. twardego brexitu) spadek wyniesie aż 19%. Wpływ na to będą miały takie czynniki jak stawki celne, zwiększone kontrole celne i sanitarne czy wymagane certyfikaty. Tempo polskiego eksportu do Zjednoczonego Królestwa, jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, spowolni do ok. 3,2%. PIE zaznacza też, że spadek eksportu wywołany brexitem może obniżyć PKB Polski nawet o 0,14%, czyli ok. 3 mld złotych. 

Spowolnienie eksportu to nie jedyne konsekwencje brexitu

Opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię może również zagrozić długoterminowym umowom kredytowym zawartym przed brexitem oraz negatywnie wpłynąć na rozstrzyganie sporów przez sądy. Zgodnie z ustawą podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę zagraniczny bank, którego siedziba znajduje się na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru ma możliwość kontynuowania wykonywania umów kredytu tylko przez 24 miesiące. Nie wszyscy przedsiębiorcy będą w stanie w tym czasie podjąć odpowiednie kroki w celu np. przeniesienia kredytu do Polski. Problemy z rozstrzyganiem sporów są natomiast związane z tym, że wszystkie wyroki, porozumienia i umowy trzeba będzie podpisywać na nowo (do tej pory obowiązywały porozumienia wypracowane na poziomie Unii Europejskiej). Po brexicie wymagane będzie składanie wniosków uznanie orzeczenia brytyjskiego przez sądy krajowe, co będzie skutkowało wydłużeniem procesu rozstrzygania sporów oraz rozpatrywania odwołań od wyroków. Nie ulega więc wątpliwości, że brexit będzie miał wpływ na wiele dziedzin życia gospodarczego dotyczącego Wielkiej Brytanii.

Olga, f: Tumisu / pixabay