Ile osób straciło pracę wskutek pandemii koronawirusa?

Jak dużo Polaków straciło pracę pomimo działań rządu mających na celu ochronę zatrudnienia w dobie pandemii? Odpowiedzi na to pytanie udziela przeprowadzony na przełomie maja i czerwca sondaż CBOS.

W sondażu wzięło udział 1308 osób, z czego 46% na początku marca pracowało zarobkowo. 3 proc. z nich od tego czasu straciło pracę, a co piąta osoba pracowała przez ostanie tygodnie w zmniejszonym wymiarze czasu. Smucą również dane dotyczące przedsiębiorców – aż 11 proc. musiało na skutek pandemii zamknąć lub co najmniej ograniczyć działalność (w tym ograniczyć zatrudnienie). 5 proc. ogółu badanych korzystało z zasiłku opiekuńczego, by zajmować się dziećmi.

Warto wspomnieć również o tendencji dotyczącej wieku i płci osób, które zostały zmuszone pożegnać się z zatrudnieniem. CBOS podaje, że pracę zdecydowanie częściej traciły kobiety, niż mężczyźni, a także, że dotykało to najczęściej młodych pracowników. Choć nie można tego stwierdzić z całą pewnością, wydaje się, że może to pokazywać pewien ogólny trend dotyczący zwolnień w przedsiębiorstwach.

Olga

fot. Free-Photos / Pixabay