COVID-19

Przekazałeś darowiznę na walkę z koronawirusem? Możesz liczyć na zerowy VAT!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który aktywnie włączył się w walkę z koronawirusem, przekazując na ten cel darowiznę, możesz zastosować zerowy VAT. Jednakże darowizna ta musi być przekazana do ściśle określonych podmiotów tj. Agencja Rezerw Materiałowych oraz Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Przekazane przez firmy towary będą wspomagać te podmioty w realizacji zadań, które wynikają z przepisów prawa i mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, bezpośrednie zwalczanie zakażenia oraz skutki choroby zakaźnej przez niego wywołanej.

Z preferencyjnej stawki VAT skorzystać mogą również podmioty, które w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego zakupu towarów pozyskają zasoby, które później przekażą szpitalom jednoimiennym, czyli placówkom przekształconym w jednoprofilowe szpitale zakaźne.

Jakie produkty będą zwolnione z VAT?

  • środki ochrony indywidualnej tj. maski, osłony ochronne na twarz, okulary ochronne, gogle, kombinezony, ochraniacze na buty, rękawice, czepki,
  • wyroby medyczne,
  • szkło oraz aparatura laboratoryjna,
  • produkty lecznicze i substancje czynne w rozumieniu Prawa farmaceutycznego,
  • produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, czyli środki dezynfekujące oraz testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmach ludzkich, wodzie, powietrzu oraz glebie.

Jak skorzystać z zerowego VAT-u?

Aby w praktyce skorzystać z zerowej stawki VAT, firma musi zawrzeć pisemną umowę darowizny z jedną z wyżej wymienionych instytucji państwowych lub bezpośrednio ze szpitalem jednoimiennym. Z umowy musi jasno wynikać, że towary dostarczone w drodze darowizny są przedmiotem importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia i będą wykorzystane do zadań bezpośrednio związanych ze zwalczaniem następstw spowodowanych przez wirus SARS CoV-2.

Importer chcący skorzystać ze zwolnienia z VAT musi w momencie importu towarów przedstawić naczelnikowi celno-skarbowemu kopię umowy darowizny. Co ważne zerowy VAT można zastosować również do darowizn przekazanych wcześniej, czyli od 1 lutego 2020 roku. Jednakże w tym przypadku również konieczna jest umowa z podmiotem, na rzecz którego wykonana była darowizna. Preferencyjna stawka VAT na razie obowiązuje do 31 sierpnia 2020 roku.

MM

fot. padrinan / Pixabay