Podatek od posiadania psa w 2021 roku

W 2021 planowana jest podwyżka podatku od posiadania psa. Ile będziemy wynosiła opłata za pupila? Gdzie i do kiedy trzeba go uregulować?

Podatek od posiadania psa – co to jest?

Opłata od posiadania psów to podatek samorządowy. Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) rada gminy ma prawo ustalić i wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psa lub psy.

Wpływy te zasilają budżet gminy, a organem podatkowym w sprawach tego podatku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jej wysokość ustala rada danej gminy, ale podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.

Jeśli zostanie on wprowadzony, jest obowiązkowy dla posiadaczy zwierzaka, jednak rada gminy nie musi go wprowadzać. Oznacza to, że obowiązek ten zależy od tego, czy samorząd uzna taką daninę za konieczną. Trzeba zawsze sprawdzić, czy w naszym miejscu zamieszkania on obowiązuje. Można to zweryfikować w Biuletynie Informacji Publicznej danej gminy. Zwykle można go zapłacić przelewem na konto gminy, w jej kasie albo u wyznaczonej przez gminę osoby. Płacony jest co roku – termin wyznacza też rada gminy w uchwale. Informacje są dostępne również na stronie internetowej danej gminy.

Wysokość podatku od psa

Trzeba też podkreślić, że obowiązek dotyczy posiadaczy – a nie właścicieli. Dlaczego? Otóż udowodnienie istnienia prawa własności często byłoby trudne lub nawet niemożliwe. Skoro podatek wprowadza rada gminy, musi ona ustalić też jego wysokość. Potrzebna jest do tego specjalna uchwała. Jednak radni muszą wziąć pod uwagę kwotę ustanowioną na mocy obwieszczenia Ministra Finansów – nie może ona być od niej wyższa.

Obecnie maksymalna kwota to 125,40 zł rocznie od jednego psa. Jednak w 2021 roku będzie to 130,30 zł. Nie oznacza to, że każdy musi uregulować taką samą opłatę – podkreślmy, że rada gminy może uchwalić też niższą opłatę. Przykładowo w Warszawie w ogóle ten podatek nie jest pobierany.

Kar.kw.

fot. zoegammon / Pixabay