kontrola skarbowa

Zawieszenie kontroli skarbowych na czas pandemii koronawirusa

Wprowadzony przez rząd stan epidemii znacząco wpływa nie tylko na bieżącą działalność przedsiębiorstw, ale również urzędów państwowych. Przykładem takiego wpływu może być np. niemożność przeprowadzania kontroli skarbowych. Dlatego też zatwierdzona specustawa zawiesi ich przeprowadzanie.

Postanowienie w tej sprawie wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania a organ, który takie postanowienie o zawieszeniu kontroli wydaje, ma obowiązek doręczenia go do adresata niezwłocznie. Jeśli zaś z jakiegoś powodu nie ma takiej możliwości, to doręczenie powinno nastąpić najpóźniej w terminie doręczenia właściwego postanowienie o podjęciu zawieszonego wcześniej postępowania lub kontroli. Warto również dodać, że do terminów prowadzonych postępowań nie będzie wliczany okres ich zawieszenia.

Rozporządzenie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli skarbowych wydać może Minister Finansów. Określi on również zasięg terytorialny i okres, w którym rozporządzenie będzie obowiązywało, jak również rodzaje postępowań, które wejdą w jego skład. Zasadniczo wszystko zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz konsekwencji z nią związanych.

Co do zasady rozporządzenie może zawieszać postępowania i kontrole, które są przeprowadzane przez naczelników: urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej, burmistrzów i prezydentów miast.

MM

fot. jarmoluk / Pixabay