rola izby skarbowej

Czym zajmowała się Izba skarbowa?

Izba administracji skarbowej nadzorował urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe, a także w pierwszej instancji rozstrzyga sprawy karne skarbowe. Izba skarbowa prowadziła również działalność edukacyjną w zakresie prawa podatkowego. W każdym województwie była jedna izba skarbowa nadzorująca urzędy skarbowe na terenie tego województwa – m.in. Izba skarbowa w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Gdańsku czy Białymstoku. Do każdej Izby wpływały zażalenia i odwołania podatników w sprawach prowadzonych przez urzędy skarbowe i urząd celno-skarbowy.

Jaki jest cel Izby skarbowej?

Główną rolą kontroli skarbowej była ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Izba skarbowa gwarantowała też skuteczność prowadzonych zobowiązań podatkowych i pozostałych należności, które są dla budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych dochodem.

Izby skarbowe uległy konsolidacji gospodarczej z nadzorowanymi przez nie urzędami skarbowymi 1 kwietnia 2015 roku.

fot. Herm / Pixabay