dług

Co może zająć komornik, co to jest zajęcie komornicze?

Zajęcie komornicze to trudna ciężka sytuacja dla dłużnika. Ogranicza zarządzaniem domowym budżetem i majątkiem, wywołuje też niepokój oraz stres. Nie jest jednak prawdą, że komornik sądowy może zabrać dłużnikowi wszystko, wedle życzenia. Co trzeba wiedzieć na temat tzw. zajęcia komorniczego? Szczegóły poniżej.

Czym jest zajęcie komornicze?

Jednym z powszechnych mitów jest, że komornik może zabrać dosłownie wszystko i ma do tego prawo. Tak, ma wiele praw, ale i obowiązków, a także wachlarz narzędzi do wykorzystania, by odzyskać należność dla wierzyciela. Jednak zajęcie komornicze to krok ostateczny. Jeśli mimo orzeczenia wydanego przez sąd dłużnik nie reguluje długów, wtedy może dojść do komorniczego zajęcia jego majątku.

Na czym polega zajęcie komornicze?

Gdy sąd wyda tytuł wykonawczy, wierzyciel kieruje się do komornika. Zwykle dług jest ściągany z pensji lub oszczędności na koncie dłużnika. Bank przekazuje środki na rachunek bankowy komornika w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zajęciu konta. Nie ma obowiązku powiadamiać o tym dłużnika.

Komornik ma obowiązek zostawić na koncie dłużnika minimalną kwotę na przeżycie, czyli 2200 złotych netto. Jeśli dłużnik nie ma pieniędzy, może dojść do zajęcia komorniczego ruchomości lub nieruchomości. Zajęcie komornika, gdy pobierze więcej niż podana stawka, jest działaniem bezprawnym.

Bezprawne zajęcie komornicze, czyli czego komornik sądowy nie może zająć?

– pensji, która nie przekracza 2200 złotych netto. Komornik nie ma prawa jej zabrać, bo jest zobowiązany zostawić dłużnikowi na cały miesiąc 2200 złotych netto na przeżycie. Jeśli zarabiasz dokładnie tyle lub mniej, nie może zabrać nawet złotówki z Twojego wynagrodzenia;

– narzędzi, które są dłużnikowi niezbędne w pracy zarobkowej (jak komputer, smartfon, wiertarka itd.);

– sprzętów rehabilitacyjne;

– materiałów do nauki dla dzieci;

– świadczeń takich jak zasiłki dla rodziny czy świadczenia 500+;

– niektórych urządzeń RTV / AGD i przedmiotów domowych – jak m.in. lodówka;

– zapasów żywności maks. na miesiąc;

– akcesoriów potrzebnych do praktyk religijnych.

fot. Tumisu / Pixabay