Wyższy podatek od nieruchomości – nowe stawki od stycznia

Od stycznia wzrosną stawki podatku od nieruchomości określane w obwieszczeniu Ministra Finansów. O ich finalnej wysokości decydują samorządy, ale wiele podjęło już decyzję o wzroście stawek do najwyższego poziomu.

Nowe stawki

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe maksymalne stawki – podatek od budynków mieszkalnych wyniesie maksymalnie 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,81 zł). Podatek dla budynków, w których są prowadzone świadczenia zdrowotne, wyniesie 5,06 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 4,87 zł). Górna granica dotycząca gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi nie będzie mogła być większa niż 4,99 zł za 1 ha (obecnie 4,80 zł).

Górna granica podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osiągnie poziom 24,84 zł od 1 m kw (obecnie 23,90 zł). Jeśli dotyczy ona obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – maksymalnie 11,62 zł od 1 m kw (obecnie 11,18 zł). Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności to 0,99 zł za 1 m kw (obecnie 0,95 zł). Stawka maksymalna za inne grunty niż wymienione wyżej to 0,52 zł za 1 m kw (obecnie 0,50 zł).

Kogo dotyczy ten obowiązek?

Podatek od nieruchomości płacimy płacą właściciele, użytkownicy wieczyści czy posiadacze samoistni mieszkań, gruntów, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W określonych przypadkach z obowiązku odprowadzania podatku muszą wywiązać się też posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, która jest własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki ustala gmina

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są przed poszczególne rady gmin, ale nie mogą przekroczyć górnych stawek wyznaczonych przez ministra finansów. Te z kolei zmieniają się każdego roku, co jest powiązane z cenami towarów i usług w okresie pierwszego półrocza. Skoro inflacja w 2020 roku wyniosła wtedy 3,9 proc., o tyle zostanie podniesiony górny limit podatku.

Wojtek B.

fot. 4506458 / Pixabay