mieszkanie

Podatek od wynajmu mieszkania

Najem mieszkania to przychód i trzeba go rozliczyć. Do wyboru są dwie formy opodatkowania – ryczałt lub skala podatkowa. Która jest najbardziej opłacalna?

Podatek od najmu mieszkania

Rynek najmu mieszkań cały czas się rozwija – obecnie odnotowuje się największe wzrosty, głównie w dużych miastach. Polacy kupują mieszkania nie tylko dla siebie, ale też w celach zarobkowych – na wynajem. Zysk jest jednak objęty podatkiem. Zawierając umowę najmu, trzeba wybrać formę opodatkowania i złożyć oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wypracowany pierwszy dochód z wynajmu. Ten rodzaj działalności jest coraz popularniejszy, dlatego wymagał usystematyzowania przepisami.

Ryczałt i skala podatkowa

Do wyboru są dwie formy opodatkowania wynajmu – ryczałt i skala podatkowa. Jeśli właściciel nie zdecyduje, zostanie mu przypisana automatycznie skala podatkowa. Poniżej formy rozliczania podatku dotyczące wynajmu prywatnego. Niedopełnienie obowiązku rozliczenia naraża właściciela na konsekwencje. Urząd Skarbowy może zażądać nie tylko zaległego podatku, ale też odsetek.

Skala podatkowa. W tym modelu dochód to przychód pomniejszony o koszty, np. odsetki od remontu, kredytu, wyposażenia. Przychodem jest otrzymany od najemcy czynsz, a kosztem wydatki udokumentowane fakturami i rachunkami. Im wyższe, tym mniejszy podatek. W przypadku skali podatkowej deklarację PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia. W 2020 roku podatek dochodowy od wynajmu wynosi 17 proc. dla dochodów nie większych niż 85 528 złotych oraz 32 proc. dla nadwyżki.

Ryczałt. Ryczałt polega na płaceniu stałej stawki liczonej od uzyskanego przychodu. Nie trzeba rozliczać kosztów podatkowych, nie jest wymagana ewidencja. Ryczałt z wynajmu od przychodu do 100 tysięcy złotych to 8,5 proc., a dla wyższych kwot stawka podatku jest wyższa, rośnie do 12,5 proc. W tym przypadku warto w umowie osobno ująć czynsz i opłatę za media, aby Urząd Skarbowy nie potraktował całej kwoty jako łączny przychód. W przypadku ryczałtu rozliczać się trzeba poprzez złożenie deklaracji rocznej PIT-28 do 31 stycznia.

Jeśli wynajem mieszkania nie będzie zgłoszony, właściciel może ponieść odpowiedzialność karnoskarbową – nawet 1000-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku dużych kwot. Taka postawa może być traktowana jak przestępstwo. Dodajmy jednak, że w prawie podatkowym funkcjonuje instytucja tzw. czynnego żalu. Jeżeli właściciel zgłosi fiskusowi zatajenie dochodów z najmu, może uniknąć kary grzywny – będzie musiał jednak uregulować zaległy podatek wraz z odsetkami.

Kar.kw.

fot. jarmoluk / Pixabay