Podatek od Psa

Podatek od psa – czy wiesz, że jest taki obowiązek?

Nie każdy właściciel czworonoga wie, że w danym mieście może obowiązywać podatek od psa. W „danym”, bo nie każdym – o tym decyduje gmina.

Podatek od psa to jeden z najmniej znanych podatków w Polsce, mimo że obowiązuje od dziesięcioleci. Wiele osób kupuje lub adoptuje czworonoga, ale jednak nie każdy płaci od niego podatek – wielu właścicieli nawet nie wie o takim obowiązku. Opłata nie obowiązuje w każdej gminie – zawsze trzeba to sprawdzić.

Wybrane gminy przesyłają też informacje do mieszkańców o obowiązku uiszczania takich opłat w postaci podatków od psów. Można też sprawdzić to na stronie internetowej większości gmin. Co ważne, wiele gmin mimo wszystko nie pobiera tej opłaty od właścicieli zwierząt. Tam, gdzie podatek został uchwalony, obowiązkowa jest rejestracja psa w urzędzie gminy (bezpłatnie).

Podatek od psa – obowiązek już od 30 lat

Mimo że podatek od psa obowiązuje w Polsce od 30 lat, bo funkcjonuje od stycznia 1991 roku, nie każdy wie, że należy go płacić. Jest on regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Jego wysokość ustala każda gmina samodzielnie, ale nie może on wynieść więcej niż 130 zł rocznie – taki zapis znajdziemy w ustawie.

Do kiedy należy opłacić podatek od posiadania psa? Opłata powinna zostać uiszczona do 30 kwietnia każdego roku. Termin ten zależy też od terminu zakupu lub narodzin pupila – zwykle przyjmuje się okres dwóch miesięcy od jego zakupu lub narodzin.

Na co są przeznaczane pieniądze z podatku od psa?

To dochód dla gmin m.in. na utrzymanie miejskich schronisk dla zwierząt. Wiele gmin nalicza opłaty głównie po to, by gromadzić środki finansowe, które przeznaczane są na prowadzenie różnych działań na rzecz porzuconych i bezpańskich zwierząt. Obowiązkiem gmin jest bowiem zapewnianie opieki nad nimi.

Wysokość podatku – przykłady

Nie każda gmina jednak wprowadziła taki obowiązek – decyzję może podjąć samodzielnie. Nie obowiązuje on na przykład w Warszawie, w Szczecinie wynosi 50 zł od psa, a w Krakowie 36 zł. Jeśli pies urodził się w połowie roku lub później, to trzeba rozliczyć się z urzędem skarbowym najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty narodzin. Opłata wynosi wtedy połowę stawki rocznej. Zwolnieni są z niego m.in. osoby niepełnosprawne, rolnicy, którzy płacą podatek rolny, członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz seniorzy w wieku powyżej 65. roku życia, jeśli samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Podwyżka od 2021 roku

Podatek od posiadania psa nie ma wartości stałej, co oznacza, że jego wysokość może się zmienić – w 2021 roku poszedł w górę. Górny limit podatku od posiadania psa wynosi obecnie równo 130,30 zł rocznie za jednego psa – to niemal 5 zł więcej niż rok temu (125,40 zł w 2020 roku).

O ile taka opłata jest niedużą uciążliwością dla osób mających jednego psa, o tyle posiadacze kilku czworonogów muszą się liczyć z wysokimi i regularnymi kosztami utrzymania swoich zwierzaków.

fot. PicsbyFran / Pixabay