Wstrzymane eksmisje i licytacje komornicze. Powód? Koronawirus

Efekty działań koronawirusa są widoczne na całym świecie i wpływają na różne dziedziny gospodarki. Wielu przedsiębiorców może mieć problemy z płynnością finansową, a osoby fizyczne – ze spłatą zobowiązań.

Terminowa spłata długów może być dla wielu osób tym bardziej problematyczna, dlatego też w podczas trudnej sytuacji z powodu koronawirusa komornicy znacznie ograniczają lub nawet wstrzymują czynności egzekucyjne prowadzone poza kancelarią – informację tę przekazał Krzysztof Pietrzyk, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. Z powodu zagrożenia epidemicznego w Polsce i rosnącej liczby osób chorych wiele osób ma trudną sytuację finansową i niepewne zarobki.

W związku z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą epidemia, większość kancelarii komorniczych pracuje zdalnie – sprawy, które można załatwić mailowo lub telefonicznie, realizowane są w ten sposób. Co więcej, ograniczone lub nawet wstrzymane zostały czynności poza siedzibą kancelarii, które wymagają obecności komornika i spotkania ze stronami postępowania. Odwołano też wiele umówionych spotkań z interesantami w kancelariach, w planach jest też poszerzenie zakresu działalności infolinii Krajowej Rady Komorniczej. Na ten moment odwołano wiele licytacji nieruchomości i ruchomości, a także zaplanowanych wcześniej eksmisji.

Informacja ta dotyczy prowadzonych przez komorników licytacji ruchomości oraz nieruchomości, ich wydawania, eksmisji i doręczenia przez komorników pozwów. Kancelarie jednak nie przestają pracować, ale przechodzą w tryb pracy zdalnej. Krzysztof Pietrzyk dodał, że nie oznacza to umorzenia należności – będą one egzekwowane. Wiele czynności egzekucyjnych prowadzonych jest na bieżąco, aby wyegzekwowane należności mogły trafić do wierzycieli.

Kar.kw.

fot. stevepb / Pixabay.com