prawnik

Kiedy należy szukać pomocy prawnika?

Z pomocy kancelarii adwokackiej można skorzystać w razie różnych problemów. Trzeba jednak dobrać odpowiedniego prawnika, który specjalizuje się w konkretnych dziedzinach prawa. Elementarny zakres działań kancelarii adwokackiej zamieszczamy poniżej.

Każda kancelaria prawna specjalizuje się w innej dziedzinie – jak np. prawo rodzinne i opiekuńcze, spółek handlowych, spadkowe, nieruchomości, pracy, gospodarcze, karne, upadłościowe i naprawcze czy administracyjne, a także prawo usług turystycznych. Poniżej przykładowy zakres obowiązków prawnika zajmującego się daną dziedziną prawa.

Prawo spadkowe

– konsultacje w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów,

– pomoc prawna dotyczącą spraw o stwierdzenie nabycia, podziału i zabezpieczenia spadku,

– pomoc w sprawach o przyjęcie lub odrzucenie spadku, o obalenie testamentu,

– sprawy związane z wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku,

– sprawy o dochodzenie zachowku,

– sprawy o podważanie fałszywych testamentów.

Prawo cywilne

– reprezentacja klienta w sprawach sądowych,

– pomoc w sprawach rozwodowych i w sprawach o alimenty,

– przygotowywanie apelacji,

– ochrona dóbr osobistych,

– pomoc podczas podziału majątku małżonków,

– windykacja należności,

– pomoc w sprawach dotyczących najmu i eksmisji lokali,

– pomoc w sprawach o zniesienie współwłasności.

Prawo rodzinne

– sprawy rozwodowe i o separację,

– udział w mediacjach,

– pomoc w sporządzaniu pozwów i innych pism procesowych,

– udział w negocjacjach pozasądowych,

– reprezentacja w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych,

– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa czy macierzyństwa,

– sprawy o alimenty, o uznanie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów,

– sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego, umów małżeńskich majątkowych, o zniesienia małżeńskiej wspólności,

– sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,

– sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Prawo pracy / gospodarcze

– reprezentacja w sprawach sądowych,

– opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,

– przygotowywanie dokumentów,

– sprawy o wypłatę wynagrodzenia,

– udział w spotkaniach z klientami,

– sprawy po zwolnieniu bezzasadnym i o należne odszkodowanie,

– pomoc prawna w zakresie zwolnień grupowych,

– doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy zatrudnienia i ew. korzystnego sposobu jego rozwiązania,

– doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w firmie, m.in. poprzez stworzenie odpowiedniej dokumentacji,

– sprawy o przywrócenie na stanowisko,

– sprawy o molestowanie i mobbing w pracy.

Prawo administracyjne

– przygotowywanie opinii prawnych,

– wznawianie postępowania administracyjnego,

– sporządzanie skarg i odwołań od decyzji organów administracyjnych.

Prawo gospodarcze

– obsługa prawna firm,

– pomoc firmom w wyborze formy prawnej dla działalności gospodarczej,

– udział i pomoc w negocjacjach handlowych;

– reprezentowanie firm w sporach sądowych,

– rejestrowanie spółek handlowych

– udział i pomoc w negocjacjach handlowych,

– sporządzanie umów,

– przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.

Ewelina, f: 7515461 / pixabay