kaloryfer

Ulga termomodernizacyjna – czym jest i komu przysługuje

Jednym z działań rządu w celu poprawy jakości powietrza jest wprowadzenie nowej ulgi podatkowej. Skorzystają z niej właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki związane z termomodernizacja budynku (np. wymianą kotłów grzewczych).

 Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Budynek może być zarówno wolnostojący, jak i w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Maksymalna ilość lokali, jaka może być w nim wydzielona, to dwa mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest prowadzenie w budynku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale nie musi ono być ukończone. Osoby, które dopiero realizują takie przedsięwzięcia, mogą odliczać wydatki poniesione od 1 stycznia 2019, pod warunkiem, że prace zostaną ukończone w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zasady stosowania ulgi

Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musi dokonać odliczenia wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia od dochodu (przychodu) w zeznaniu za rok podatkowy, w którym ten wydatek poniósł. Dokładny katalog wydatków podlegających odliczeniu zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Są to koszty materiałów budowlanych, urządzeń i usług.  Co ważne, maksymalna kwota, jaka podlega odliczeniu to 53 tysiące złotych i liczy się ją łącznie dla wszystkich budynków, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ustawodawca przewidział również utratę prawa do ulgi. Jeśli podatnik nie dotrzyma trzyletniego terminu ukończenia termomodernizacji budynku, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi poprzez doliczenie uprzednio odliczonych z tego tytułu kwot do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym termin ten upłynął. Szczegółowe informacje o uldze termomodernizacyjnej znaleźć można na rządowym Portalu Podatkowym. Jej wprowadzenie to z pewnością ważny krok na drodze ku poprawie jakości powietrza w Polsce.

Olga, f: Arcaion / pixabay