Jak spłacić długi skarbowe?

W niektórych przypadkach urząd skarbowy może zaakceptować prośbę płatnika o wyznaczenie terminu spłaty zadłużenia, by był on w stanie zobowiązać się z umowy. Zastanawiasz się, czy może on się przedawnić albo czy US może go umorzyć? Wyjaśniamy.

Zadłużenie w urzędzie skarbowym

Wiele firm ograniczyło albo zawiesiło swoją działalność – brak zleceń to kłopoty finansowe, m.in. względem fiskusa. Dług w urzędzie skarbowym to poważne obciążenie, które niesie ze sobą dotkliwe konsekwencje.

Jeśli w firmie zaczynają się problemy z płynnością finansową, można wkrótce mieć zaległości podatkowe Taka sytuacja w czasach pandemii jest aktualna dla wielu przedsiębiorców mimo przesunięcia terminów płatności czy unieważnienia odsetek. Jak spłacić zaległości wobec fiskusa? Wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć, jeśli masz dług w US. Jednak odroczony dług nie zniknie, w przyszłości trzeba będzie go uregulować. Można wziąć w banku kredyt pomostowy, o ile nasz wniosek zostanie zaakceptowany.

Dług w US rozłożony na raty

Urząd Skarbowy może zgodzić się na rozłożenie zaległości na raty. To wygodniejszy sposób, by zapłacić podatek, zaległości podatkowe i odsetki od zaliczek na podatek nieuregulowanych w terminie. Aby móc skorzystać z tej opcji, trzeba złożyć stosowny wniosek w US. Przygotowany zostanie harmonogram spłat z wysokością rat i terminami – można negocjować korzystne warunki.

Przedawnienie długu w Urzędzie Skarbowym

Dług w US może też ulec przedawnieniu. Zgodnie z prawem musi minąć 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należało uregulować należność. Jednak w sytuacjach, w których powstanie obowiązku podatkowego jest związane z niesamodzielnym obliczeniem, bo konstytuuje się na bazie decyzji administracyjnej wydanej przez ograny skarbowe. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę czas otrzymania decyzji – wtedy dług przedawnia się po upływie 3 lat. Trudno jednak liczyć, że US na tak długo zapomni o naszym zadłużeniu.

Umorzenie długu w Urzędzie Skarbowym

Na wniosek przedsiębiorcy organ podatkowy może umorzyć zaległości, odsetki i opłaty prolongacyjne. Taka pomoc publiczna jest możliwa w wyjątkowych okolicznościach, np. w przypadku szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym czy potrzeby promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego oraz nauki lub oświaty. Dodajmy, że trudna sytuacja finansowa nie była powodem do umorzenia długu w US, ale w czasach pandemii można próbować użyć tego argumentu, spisując specjalny wniosek.

Ewelina

fot. geralt / Pixabay