Ulga na cele mieszkaniowe – jak z niej skorzystać?

Co do zasady sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wiąże się w Polsce z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Jest jednak sposób, aby płacenia tego podatku uniknąć – przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Jakich formalności należy dopełnić, aby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej? Podpowiadamy!

Podatek od sprzedaży nieruchomości – kiedy mamy obowiązek go zapłacić?

Osoba sprzedająca nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia ma obowiązek odprowadzenia od tej transakcji podatku dochodowego. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj nieruchomości (działka, dom, mieszkanie) ani podstawa nabycia (umowa kupna, spadek, darowizna). Należy natomiast pamiętać, że jak sama nazwa wskazuje, podatek płacimy jedynie od dochodu, a więc przychód trzeba pomniejszyć o poniesione koszty. Stawka podatku to 19% – w grę wchodzą więc zwykle spore kwoty. Na szczęście od 1 stycznia 2009 roku podatnik może skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej i w ten sposób uniknąć konieczności zapłaty owej sumy fiskusowi.

Uzyskaj zwolnienie z podatku

Podatku nie będą miały obowiązku uiszczać osoby, które pieniądze uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczą na cele mieszkaniowe. Za takie cele uznaje się nie tylko nabycie prawa własności lub określonego prawa majątkowego do nieruchomości, ale również koszty remontu i przebudowy budynku lub lokalu. Wydatków tych należy dokonać w ciągu trzech lat (do stycznia 2019 były to dwa). Muszą one również być udokumentowane. Skorzystanie z ulgi nie wymaga składania specjalnych oświadczeń, podatnik musi jednak pamiętać o jednym warunku. Jest nim złożenie w zeznaniu podatkowym za rok zbycia nieruchomości deklaracji PIT-39. Jest to bardzo ważne, ponieważ brak złożenia stosownej deklaracji w terminie sprawia, że prawo do ulgi zwyczajnie tracimy, co może wiązać się ze znacznym obciążeniem dla domowego budżetu.

Olga

fot. PhotoMIX-Company / Pixabay