lekarz

Ubezpieczenie zdrowotne – co warto wiedzieć?

Ile wynosi aktualnie składka na ubezpieczenie zdrowotne, a także, co grozi w razie jego braku? Sprawdź szczegóły i śledź na bieżąco zachodzące zmiany – poniżej podstawowe informacje, które warto znać.

Podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia zdrowotne są niezwykle ważne, ale też drogie. Ubezpieczenie zdrowotne nie uchroni przed operacją czy chorobą, ale przed wysokimi kosztami, które trzeba byłoby pokryć za pobyt w szpitalu, nie mając ubezpieczenia. Jest to zatem dostęp do podstawowej opieki medycznej – osoba ubezpieczona może wybrać się do lekarza czy przychodni, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W innym przypadku wizyta będzie odpłatna. Trzeba też rozróżnić ubezpieczenie chorobowe od zdrowotnego –

Kto posiada ubezpieczenie zdrowotne?

Warto przypomnieć, że ubezpieczenie zdrowotne ma nie tylko pracownik etatowy, ale też osoba pracująca w ramach umowy zlecenia, każdy przedsiębiorca mający własną działalność gospodarczą, emeryt, rencista, rolnik, duchowny, a także uczeń, student, a nawet osoba zarejestrowana jako bezrobotna.

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe obowiązkowo obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale w przypadku umowy zlecenia ma ono charakter opcjonalny – zaczyna ono obowiązywać dopiero po 90 dniach od zgłoszenia. L-4 pozwala na otrzymanie zasiłku chorobowego – zwykle jest to 80 proc. podstawy.

Kto opłaca comiesięczną składkę?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza i opłaca płatnik – na przykład pracodawca. W zależności od sytuacji może to być również szkoła, uczelnia, urząd pracy itd. Z kolei osoby prowadzące działalność mają obowiązek same zgłosić się do ZUS w celu ubezpieczenia zdrowotnego.

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego

Nie ma jednej obowiązującej stawki na ubezpieczenie zdrowotne – trzeba wiedzieć, że jest to 9 procent podstawy wymiaru. Z kolei tą podstawą wymiaru jest kwota zadeklarowana, ale nie może być ona niższa niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku (dane ustala Główny Urząd Statystyczny).

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne

Jednak podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oznacza zwykle długie terminy i kolejki – alternatywą są też ubezpieczenia indywidualne obejmujące dodatkowe badania i konsultacje lekarskie. W praktyce oznacza to szybszy i łatwiejszy dostęp do usług z zakresu diagnostyki i profilaktyki, konsultacji u specjalistów. Są też pakiety rodzinne dostępne w atrakcyjnych cenach.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego

KUZ to dokument w rodzaju dowodu dla osoby ubezpieczonej, gdyż zapewnia, że jej właściciel ma prawo do korzystania z darmowej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ. U lekarza trzeba ją pokazać przed wizytą. Co ważne, można też złożyć wniosek o elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Kar.kw., f: Free-Photos / Pixabay