pracownik

Pracownicy z Ukrainy, a prawo do emerytury z ZUS

Według danych podawanych przez NBP do naszego kraju w celach zarobkowych w ciągu zaledwie jednego roku przybywa aż 800 tysięcy osób z Ukrainy. Powstaje więc pytanie – czy tacy pracownicy mają prawo pobierać polską emeryturą oraz, czy ewentualne świadczenia są finansowane z pieniędzy polskich podatników?

Coraz więcej obcokrajowców w polskim systemie ubezpieczeń

Wydany przez ZUS raport “Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń” nie pozostawia złudzeń – liczba osób z zagranicy objęta polskim systemem ubezpieczeń gwałtownie rośnie. W 2008 roku wynosiła ona 65 tysięcy, natomiast 10 lat później już 569,7 tysięcy. Znaczna większość, bo aż 420,7 tysięcy to osoby mające obywatelstwo ukraińskie. Rośnie też procentowy udział cudzoziemców w ogóle osób ubezpieczonych w ZUS. W latach 2008-2014 takie osoby stanowiły niecały 1% ogółu ubezpieczonych, w grudniu 2018 ten udział wynosił już 3,6%. Nie tak dawno w mediach zawrzało, kiedy obiegła je wieść, jakoby Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał finansować emerytury Ukraińcom zarówno za okres pracy w Polsce, jak i w ich ojczyźnie. Jaka jest prawda?

Emerytura dla Ukraińców finansowana z ZUS, ale tylko częściowo

Prawo do emerytury dla osób pracujących i w Polsce, i na Ukrainie określa umowa pomiędzy tymi dwoma państwami z 18 maja 2012 r. Jej zapisy mówią, że osoba podlegająca ubezpieczeniom w obu krajach może uzyskać emeryturę z każdego z nich. Wystarczy spełniać warunki do nabycia świadczenia emerytalnego właściwe dla tych państw. W praktyce działa to tak, że jeśli obywatel Ukrainy mieszka na stałe w Polsce, to do określenia okresu ubezpieczenia oraz wymiaru świadczenia bierze się pod uwagę także okres podlegania ubezpieczeniu na Ukrainie. Tak samo dzieje się w drugą stronę, w przypadku Polaków osiedlających się na Wschodzie. ZUS nie płaci jednak za lata, podczas których obywatel ukraiński pracował w swojej ojczyźnie, możliwy jest jedynie transfer świadczeń z ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej na ich konto bankowe. Zakład ilustruje to przykładem – jeśli obywatel Ukrainy przepracował w swoim kraju 15 lat, a w Polsce 10 lat, to zostanie przez niego osiągnięty okres uprawniający do minimalnej emerytury wynoszący w Polsce obecnie 25 lat. Następnie zsumowane zostanie świadczenie wypracowane na Ukrainie. Warunkiem wypłaty minimalnej emerytury przez ZUS wciąż jednak pozostaje stałe zamieszkiwanie na terytorium Polski.

Olga,f: Life-Of-Pix / Pixabay