Straciłeś pracę w wyniku pandemii koronawirusa – dowiedz się jakie świadczenia Ci przysługują?

Jeśli straciłeś prace przez panującą pandemię COVID-19 możesz wystąpić o zasiłek dla osób bezrobotnych. Nie jest jednak tak, że każdy może to zrobić. Aby zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, i otrzymać świadczenie musisz spełnić określone warunki.

O przysłowiową „kuroniówkę” mogą starać się osoby, które mają minimum roczny staż pracy a w 18 miesiącach kalendarzowych poprzedzających rejestrację w PUP przepracowały minimum 365 dni. Dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskiwania z ostatniej pracy co najmniej minimalnego wynagrodzenia, czyli 2600 zł brutto. Ważne jest również to czy od pensji odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Obecnie z powodu pandemii koronawirusa w urzędzie pracy można zarejestrować się zarówno osobiście, jak i online korzystając w tym celu ze strony internetowej www.praca.gov.pl.

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Wysokość zasiłku wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy uzależniona jest bezpośrednio od stażu pracy bezrobotnego:

  • staż pracy poniżej 5 lat – 80% zasiłku,
  • staż pracy od 5 do 20 lat – 100% zasiłku,
  • staż pracy powyżej 20 lat – 120% zasiłku.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Od 1 września 2020 roku kwota zasiłku dla osób bezrobotnych wynosi:

  • 1200 zł miesięcznie – przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 942,30 zł miesięcznie – przez kolejne dni, w których posiadane jest prawo do zasiłku.

Warto również pamiętać, że „kuroniówka” wypłacana jest z dołu. W praktyce oznacza to, że jeśli bezrobotny nabył prawo do zasiłku w trakcie trwania miesiąca to PUP wypłaci mu go proporcjonalnie za dni konkretnego miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

Magda

fot. mwitt1337 / Pixabay