Podatek CIT również dla spółek komandytowych

Odkąd 30 września do Sejmu wpłynął projekt ustawy przewidującej m.in. objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, nie słabną kontrowersje wokół tego tematu. Mimo to prace nad projektem sukcesywnie posuwają się do przodu i obecnie jest już on na etapie działań sejmowej komisji finansów.

Nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego było przez resort finansów argumentowane m.in. częstym wykorzystywaniem tych podmiotów do unikania opodatkowania. Projekt spotkał się jednak z dużą krytyką – przewidywano bankructwo wielu polskich spółek komandytowych, a ponadto zarzucano, że na dostosowanie się do nowych przepisów przedsiębiorcy będą mieli zbyt mało czasu.

Wydaje się, że przynajmniej ten ostatni argument został wzięty przez rząd pod uwagę. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zadeklarował bowiem, że przepisy zaczną obowiązywać od maja 2021 roku, a nie, jak pierwotnie zakładano, od stycznia. Choć z pewnością nie usatysfakcjonuje to w pełni wszystkich wspólników spółek komandytowych niepopierających zmian w prawie, trzeba przyznać, że taka decyzja będzie stanowić dla nich choć częściowe ułatwienie.

Olga

fot. stevepb / Pixabay