Lifting urzędów skarbowych

W planach rządu jest lifting urzędów skarbowych – prawdopodobnie powstanie dodatkowy urząd dla największych firm. Resort finansów przygotowuje reformę administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian 1 stycznia 2021 r.

Reforma administracji skarbowej ma polegać na nowelizacji trzech rozporządzeń. Na reformie tej mają skorzystać przede wszystkim największe firmy, ale drobni przedsiębiorcy również powinni odczuć dobre strony tych działań. Dzięki zmianom różne sprawy podatkowe będzie można zrealizować online.

Od 2021 roku mają zacząć działać urzędy wyspecjalizowane, które zajmą się obsługą największych firm, których przychody przekraczają 50 mln euro. W planach jest jeden Urząd Skarbowy o zasięgu krajowym. Zapowiadane zmiany mają przynieść korzyści zarówno dla podatników, jak i administracji.

Dodatkowy urząd dla największych firm

Dużą zmianą tej reformy jest wydzielenie jednego urzędu o zasięgu krajowym, który będzie obsługiwał największe firmy i szerokie operacje gospodarcze. Będzie on obsługiwał firmy z rocznym przychodem, który wynosi ponad 50 mln euro rocznie, państwowe banki, spółki, których akcje są notowane na giełdzie, zakłady ubezpieczeń podatkowych itp. bez względu na pochodzenie kapitału.

Planowany urząd ma powstać w ramach przekształcenia Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Działania te są kontynuacją działań z 2019 r., kiedy utworzono infolinię adresowaną do największych firm. Do ich dyspozycji byli też specjalnie wyznaczeni opiekunowie.

Kolejnych 19 z obecnie działających wyspecjalizowanych urzędów według planu ma się zająć podmiotami, które mają przychody wynoszące ponad 3 mln euro, ale nie przekraczają 50 mln euro rocznie.

Mniejszymi firmami będzie zajmować się 380 urzędów skarbowych. Firmy te będą obsługiwane przez urzędy, które znajdują się blisko ich siedziby, co też ma wpłynąć na poziom ich obsługi i szybkość realizacji zadań. Według planu efektem wprowadzanych zmian jest obsługa podatników dopasowana do ich oczekiwań.

Ewelina

fot. StartupStockPhotos