podatek od psa

Podatek od psa też w górę!

Nowy rok niesie ze sobą wiele podwyżek – również dla właścicieli psów. Wpływy te zasilają budżety samorządów. Podatek od psa to danina, która obowiązuje w Polsce od prawie 30 lat. Sprawdź, o ile mogą wzrosnąć te opłaty.

Wyższa maksymalna kwota podatku od psa

Opłata od posiadania psa to podatek samorządowy, co oznacza, że nie w każdym mieście obowiązuje podatek od psa. To rada danej gminy decyduje, czy wprowadzić daninę. Nie może ona jednak przekraczać kwoty maksymalnej, którą ustanowią rząd. Przypomnijmy, że w tym roku stawka maksymalna wynosi 130,30 zł rocznie od jednego psa. Z kolei w 2022 roku będzie ona wynosiła 135 zł. Rada gminy może ustalić na drodze uchwały niższą opłatę lub z niej całkowicie zrezygnować.

Kto jest zwolniony z podatku od psa?

Opłatę można uiścić w kasie gminy, przelewem, a także u osoby, którą wyznaczyła do tego gmina. Zyski te są zwykle przekazywane na pomoc miejscowym schroniskom oraz bezdomnym i pokrzywdzonym zwierzętom. Zwolnieni z odprowadzania podatku od psa są między innymi rolnicy, seniorzy w wieku powyżej 65. roku życia oraz osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe i osoby niepełnosprawne.

fot. StockSnap / Pixabay