Darowizna i spadek bez podatku – czy to możliwe?

Otrzymałeś darowiznę lub spadek? Jeśli jesteś z najbliższej rodziny osoby obdarowującej, to podatek od darowizny lub spadku Cię nie obowiązuje i nie musisz go odprowadzać. Jakie jednak warunki muszą być spełnione? Wyjaśniamy, co należy zrobić.

Darowizna lub spadek – zwolnienie od podatku dla najbliższych

Aby najbliżsi członkowie rodziny byli zwolnieni z podatku, trzeba zgłosić fakt otrzymania spadku lub darowizny do naczelnika urzędu skarbowego – w ciągu pół roku należy załatwić niezbędne formalności. Termin ten liczy się od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od postanowienia sądu o przyjęciu spadku albo aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Trzeba też złożyć druk SD – Z2, by uniknąć płacenia podatku.

Podatek od spadku po rodzicach – grupa podatkowa 0

Rodzice należą do 0 grupy podatkowej – w razie otrzymania spadku lub darowizny od nich, można wystąpić o zwolnienie. Jeśli pominiesz powyższe czynności albo zapomnisz ich dopełnić w ciągu pół roku, szansa na zwolnienie przepadnie i będzie trzeba zapłacić podatek na ogólnych zasadach.

Pamiętaj ponadto, że od 26 października 2020 roku zwolnieni z podatku są też wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, czyli osoby, które były w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Muszą też złożyć formularz SD-Z2.

Rodzaje grup podatkowych

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wyróżnia różne grupy podatkowe: 0 grupa podatkowa to mąż / żona, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym i macocha. Do I grupy podatkowej włącza się teściów, zięcia i synową, a do II grupy podatkowej członków dalszej rodziny jak ciotki i wujkowie. Pozostali członkowie rodziny i osoby niespokrewnione tworzą III grupę podatkową.

Kwota wolna od podatku a grupa podatkowa

Kwota otrzymanej darowizny lub spadku jest niższa niż kwota wolna od podatku? Jeśli tak, też nie masz obowiązku jej opodatkowania. Do wyliczenia kwoty wolnej od podatku ważne jest wszystko, co otrzymaliśmy od osoby, od której pochodzi spadek albo darowizna, w trakcie ostatnich pięciu lat.

Wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi dla:

I grupy podatkowej: 9 637 zł,

II grupy podatkowej: 7 276 zł,

III grupy podatkowej: 4 902 zł.

Musisz pamiętać, by zapłacić podatek, ale także o tym, by złożyć formularz SD – 3 do urzędu skarbowego.

Ewelina

fot. Pexels / Pixabay