mapa

Urlop z ubezpieczeniem turystycznym od COVID-19

Polacy chętnie wyjeżdżają na urlop, nawet mimo obowiązujących restrykcji oraz ograniczeń. Wybierając się na urlop, pomyśl o ubezpieczeniu turystycznym, również od skutków koronawirusa.

Polisy zawierające ochronę przed skutkami koronawirusa

Standardowe ubezpieczenia turystyczne zostały wzbogacone o dodatkową ochronę na wypadek COVID-19. Ochronę przeciw COVID-19 zawierają nie tylko polisy turystyczne, ale także polisy na życie, polisy NNW czy nawet ubezpieczenia szkolne.

Większość ubezpieczycieli oferuje polisy turystyczne, które zapewniają ochronę w razie zachorowania na COVID-19 w czasie wyjazdu – również zagranicznego. Zakres takich pakietów może być różny – może obejmować m.in. koszty leczenia i hospitalizacji czy późniejszego powrotu do domu. Jednak nie oznacza ona ochrony na wypadek m.in. zamknięcia granic czy koniecznej kwarantanny.

O co warto rozszerzyć polisę turystyczną?

Daną polisę obejmującą COVID-19 można rozszerzyć o wybrane ryzyka, co wpływa jednak na cenę ubezpieczenia. Poza tym koszt jej zakupu zależy od tego, czy podróżujemy po kraju, po Europie, czy poza nią.

Można stworzyć pakiet, dzięki któremu można otrzymać wsparcie w przypadku zachorowania na COVID-19 oraz inne choroby pandemiczne. Wybrane ubezpieczenia obejmują pomoc profilaktyczną dla osób zdrowych czy rekonwalescencję poszpitalną i rehabilitację dla osób zarażonych.

Jakie usługi może zawierać polisa turystyczna przeciw COVID-19?

Zakłady ubezpieczeń notują większą liczbę zapytań o zakres ochrony związany z koronawirusem. Zainteresowani pragną zapewnić sobie dobrą ochronę w związku z wystąpieniem pandemii.

Oferty polis turystycznych związanych z ryzykiem COVID-19 proponowane przez różne zakłady ubezpieczeń różnią się między sobą. Rozważając zakup takiego pakietu, przeczytaj  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i sprawdź zakres danego pakietu.

Wśród usług, które mogą znaleźć się w takiej polisie, są między innymi:

  • wsparcie na wszystkich etapach choroby (działania profilaktyczne, podczas kwarantanny, w trakcie hospitalizacji, po wyjściu ze szpitala, pokrycie kosztów rehabilitacji)
  • test na obecność wirusa
  • zdalne konsultacje lekarskie
  • transport medyczny
  • usługi telemedycyny
  • opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi, gdy chory nie może się nimi zajmować
  • zakupy z dostawą pod drzwi domu
  • zdalne wsparcie IT
  • organizację kwarantanny, czyli domowej izolacji, a także pokrycie kosztów z nią związanych.

W większości polis ubezpieczyciele zapewniają pomoc medyczną, w tym organizację wizyt lekarskich i badań, hospitalizacji oraz szereg usług assistance (transport do szpitala lub między placówkami w razie konieczności, transport do domu).

fot. Pamjpat / Pixabay