Niemal jedna trzecia firm w Niemczech zredukowała wymiar pracy

Prawie 1/3 firm w Niemczech skróciła czas pracy i złożyła wnioski o dofinansowanie od państwa. Koronawirus pogłębia kryzys.

Efektem zamrożenia gospodarki oraz życia społecznego była m.in. redukcja czasu pracy aż przez 1/3 firm w Niemczech. Praca w mniejszym wymiarze godzin pozwala jednak na oszczędności oraz utrzymanie wielu miejsc pracy.

W styczniu 2021 roku aż 31% przedsiębiorstw w Niemczech ubiegało się o dopłaty państwowe do wynagrodzenia, które przysługują firmom z powodu różnych ograniczeń w prowadzeniu działalności. Dla porównania – w grudniu firm, które dokonały koniecznych zmian i złożyły wnioski o dopłaty, wynosił 28%.

Zagrożone branże

Podobnie jak w innych państwach wyjątkowo zagrożona jest branża turystyczna – aż 90% biur podróży i firm pośredniczących w organizacji wypraw i wyjazdów zdecydowało się na skrócenie wymiaru pracy. W styczniu aż 86% firm działających w branży gastronomicznej zatrudniało pracowników w mniejszym wymiarze godzin. Z kolei w przemyśle motoryzacyjnym i handlu detalicznym była to połowa przedsiębiorstw.

Ewelina

Źródło: https://biznes.interia.pl/praca/news-koronakryzys-prawie-jedna-trzecia-firm-zredukowala-czas-prac,nId,5057622

fot. Free-Photos / Pixabay