Obowiązek zgłaszania w ZUS umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać przepis, który nakłada na pracodawców nowy obowiązek – od teraz muszą oni zgłaszać w ZUS-ie informację o zawartej umowie o dzieło. Czy każdej? Wyjaśniamy poniżej.

Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19

Zmianę tę rząd wprowadził, dokonując nowelizacji specustawy w sprawie koronawirusa. Zmieniła ona między innymi przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dodając ust. 17 do art. 36 ustawy. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2021 r., dlatego musi być stosowany do umów o dzieło zawartych od tego dnia. ZUS przygotował w tym celu specjalny formularz. Szczegóły poniżej.

Zgłoszenie zawarcia umowy o dzieło

Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić, wypełniając i składając odpowiedni formularz w ZUS-ie. Trzeba podać między innymi dane wykonawcy dzieła, ale też podać konkretny przedmiot umowy. Obowiązek ten dotyczy każdej zawartej tego rodzaju umowy, która nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Trzeba też odnotować, że zgłoszenie tej informacji do ZUS na podstawie art. 36 ust. 17 ustawy nie powoduje obowiązku zgłoszenia wykonawcy tej umowy do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowe przepisy zobowiązują płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającą dzieło do poinformowania ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło, jeśli zostanie ona zawarta z osobą, z którą nie pozostaje on w stosunku pracy albo jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy dla pracodawcy, z którym jest w stosunku pracy.

Uzasadnienie nowelizacji – czyli po co te zmiany?

W uzasadnieniu nowelizacji można przeczytać, że obowiązek zgłaszania informacji o zawartych umowach o dzieło ma służyć celom statystycznym i zwiększyć możliwość zapewnienia ich wykonawcom pomocy, np. w ramach tarczy antykryzysowej. Drugim celem jest ewidencjonowanie przez ZUS zawieranych umów o dzieło przez płatników składek lub osoby fizyczne z osobami, z którymi nie pozostają oni w stosunku pracy lub w ramach tej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

Obowiązek zgłaszania zawartej umowy o dzieło w ZUS obowiązuje zatem podmioty mające status płatnika składek, np. za pracowników lub zleceniobiorców, ale też osób fizycznych, które nie zatrudniają innych osób, ani nie prowadzą działalności.

Specjalny formularz RUD

ZUS przygotował w tym celu specjalny druk RUD, na którym należy złożyć informację o zawartej umowie o dzieło. Jest to załącznik nr 24 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 roku (Dz. U. poz. 2366).

Trzeba w nim podać między innymi dane osobowe, adresowe i identyfikacyjne firmy (zamawiającego wykonanie umowy o dzieło) oraz dane wykonawcy, ale także informacje o zawartych umowach o dzieło – czyli datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, a także wskazać jej przedmiot.

Ile mamy czasu na zgłoszenie umowy?

Na poinformowanie ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna mają 7 dni od dnia zawarcia umowy – dokładną datę liczy się od następnego dnia po zawarciu umowy o dzieło. W przypadku soboty, niedzieli lub dnia ustawowo wolnego od pracy, termin przesunie się na kolejny dzień roboczy.

Ewelina

Źródło: https://www.pit.pl/inne-formy-zatrudnienia/obowiazek-zglaszania-w-zus-zawartych-umow-o-dzielo-1002834

fot. Free-Photos / Pixabay