kalkulator

Co to jest SIP – System Informacji Podatkowej?

System Informacji Podatkowej (SIP) umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także innych cennych informacji podatkowych. Dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów. Szczegółowe informacje poniżej.

Co to jest SIP i jakie są jego podstawowe cele?

System Informacji Podatkowej to nowoczesne narzędzie internetowe opracowane i wdrożone przez Ministerstwo Finansów. Z SIPU mogą korzystać wszyscy poszukujący informacji podatkowej. Ma on m.in. wspierać procesy decyzyjne podejmowane w sprawach podatkowych oraz rozpowszechnianie informacji podatkowych.

System umożliwia wygodne wyszukiwanie i przeglądanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, oraz innych informacji podatkowych.

Typy dokumentów dostępnych do wyszukiwania

Wśród dokumentów, które mogą być wyszukiwane przez użytkowników SIP-u, są m.in.:

– interpretacje indywidualne,

– interpretacje ogólne,

– broszury,

– orzeczenia sądów i trybunałów.

Poza tym można też skorzystać z opcji zapisywania i drukowania wyszukanej informacji podatkowej.

Jak korzystać z SIP-u krok po kroku?

Adres strony. Przede wszystkim trzeba uruchomić SIP, wpisując w pasku adresu przeglądarki internetowej adres: https://sip.mf.gov.pl. Warto też zwrócić uwagę, że w całym programie – przede wszystkim po prawej stronie nagłówków jego podstawowych sekcji – zamieszczono specjalne przyciski oznaczone znakiem zapytania. Można z nich skorzystać w razie chęci otrzymania pomocy.

Wyszukiwarka. Najważniejszą częścią tej wyszukiwarki jest okno Wyszukiwarka, w którym należy określić kryteria, według których informacje mają być wyszukiwane. Ich pełna lista dostępna jest w wyszukiwarce publicznej, poniżej zamieścimy przykładowe z nich. Zwykle jest to:

– fraza – można wpisać tu wybrany ciąg znaków, który stanowi część treści interesującej użytkownika informacji podatkowej. Wyrazy tworzące frazę są dopasowywane w dowolnej kolejności. Kryterium uwzględnia odmiany fleksyjne;

– sygnatura interpretacji – w polu tym można wprowadzić sygnaturę wyszukiwanej interpretacji;

– data wydania interpretacji – można określić ramy czasowe, zawężając kryterium z obu stron. Datę można wpisać ręcznie lub ustawić, korzystając z kalendarza;

– typ dokumentu – z listy różnych typów dokumentów należy wybrać interesujące użytkownika – można też wskazać ich kilka;

– autor interpretacji – również jest to pole z rozwijalną listą – można wybrać kilku autorów z listy. Jest ona uszeregowana alfabetycznie;

– słowa kluczowe – z listy słów kluczowych można wybrać kilka odpowiadających danemu użytkownikowi. Ciekawą opcją jest też możliwość określenia słów wykluczających;

Wśród innych kryteriów są także przepisy, drzewo tematyczne i numer dokumentu. Dodatkowo można też wybrać opcję, aby wyszukiwarka uwzględniła również dokumenty zaklasyfikowane jako archiwalne.

Po określeniu kryteriów wyświetli się sekcja wyników wyszukiwania w formie tabeli – pod warunkiem, że w bazie znajdują się dokumenty spełniające wybrane kryteria wyszukiwania. Korzystając z kolumny Akcje, można przeglądać wybrane dokumenty w nowych kartach, zapisać lub wydrukować.

KKw/fot.stevepb/Pixabay.com