ściąganie alimentów komornik

Wniosek o ściągnięcie alimentów i pomoc komornika

Niektórzy rodzice uchylają się od płacenia alimentów i konieczna jest pomoc komornika. Warto wiedzieć, jak przygotować odpowiedni wniosek o ich ściągnięcie. Podstawą rozpoczęcia egzekucji alimentów przez komornika sądowego jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Egzekucja alimentów przez komornika sądowego

Obowiązek alimentacyjny gwarantuje środki utrzymania członkom rodziny, którzy nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Dla uzyskania alimentów konieczne jest złożenie pozwu we właściwym sądzie. Zazwyczaj niewywiązywanie się z tego obowiązku jest motywowane brakiem środków. Co zrobić, gdy dłużnik uchyla się od ciążącego na nim obowiązku?

Tytuł wykonawczy

Uzyskanie tytułu wykonawczego oznacza otrzymanie wyroku stwierdzającego, że sąd zasądził alimenty. Klauzula wykonalności z kolei zobowiązuje wszystkie osoby, urzędy i organy do pomocy w jego realizacji. Trzeba przekazać do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Egzekucja jest możliwa także na bazie postanowienia o zabezpieczeniu alimentów – to podstawa, aby podjąć kolejne działania.

Pomoc komornika

Następnym krokiem jest wybór komornika – działają oni w obrębie stałych rewirów, ale można też wybrać komornika spoza swojego obszaru. Lista komorników sądowych znajduje się na stronie danego Sądu Rejonowego. Dobrym wyborem będzie komornika, który ma siedzibę niedaleko miejsca zamieszkania dłużnika. Jeśli dłużnik alimentacyjny nie płaci alimentów zasądzonych przez sąd, mając tytuł wykonawczy, można zgłosić się do komornika sądowego, aby wszczął egzekucję.

Następnie kierujemy do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji – musi on zawierać różne elementy, m.in. wskazanie wierzyciela oraz dłużnika, dokument, na podstawie którego składamy wniosek o egzekucję i numer konta bankowego. Dodatkowe informacje ułatwią komornikowi pracę – warto podać majątek dłużnika, miejsce pracy itd. – ale to jego obowiązkiem jest przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia jego zarobków.