Ulga abolicyjna do likwidacji

Rząd szykuje poważne zmiany w prawie podatkowym dla osób pracujących za granicą. Do tej pory na mocy tzw. ulgi abolicyjnej mogły one zapłacić podatek PIT w kraju, w którym pracują, nie dopłacając w Polsce różnicy wynikającej z krajowej skali podatkowej. Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje jednak zniesienie tej możliwości.

Informacja o projekcie pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów 4 września. Nie wskazano w nim przyczyn likwidacji ulgi abolicyjnej, jednak nieoficjalnie mówi się o zachęceniu osób przebywających za granicą, ale mających centrum interesów życiowych w Polsce, do powrotu do kraju.

Wydaje się jednak, że mająca wejść w życie 1 stycznia 2021 roku zmiana może przynieść odwrotny skutek. Osoby, które miałyby zacząć płacić wyższe podatki, mogą zdecydować się przenieść do innego państwa na stałe. Tym bardziej że w niektórych krajach (np. Emiratach Arabskich) podatku PIT nie płaci się w ogóle. W efekcie do budżetu Polski i tak nie wpłyną dodatkowe pieniądze.

Olga

fot. jarmoluk / Pixabay