Jak opatentować wynalazek?

Jeśli jesteś autorem wynalazku, powinieneś jak najszybciej postarać się o patent. Pozwoli Ci to zabezpieczyć swój pomysł przed osobami, które mogą próbować go skopiować. Czym dokładnie jest patent i jak wygląda procedura jego uzyskania? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule!

Co to jest patent?

Patent to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas. Obejmuje on prawo do korzystania zawodowego i zarobkowego na terytorium państwa udzielającego patentu. Udzielany jest przez Urząd Patentowy w drodze decyzji. Uprawniony wciąż może, zawierając odpowiednią umowę, udzielić zgody na korzystanie z wynalazku osobom trzecim.

Co jest, a co nie jest wynalazkiem?

Paten uzyskamy na wynalazek, jednak jak się okazuje, nie na każdy. Musi on bowiem spełniać pewne warunki, to znaczy być nowy, posiadać tzw. poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Oznacza to, że wynalazek nie może być częścią stanu techniki ani w oczywisty sposób z niego wynikać. Co ważne, patent nie zostanie udzielony wynalazkom, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Za wynalazek nie mogą być też uznane m.in. teorie matematyczne oraz wytwory o charakterze jedynie estetycznym.

Formalności związane z uzyskaniem patentu

Zgłoszenia wynalazku należy dokonać w Urzędzie Patentowym (można to zrobić również elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP). Zgłoszenie musi zawierać oznaczenie zgłaszającego, wniosek o udzielenie patentu, opis wynalazku ujawniający jego istotę, zastrzeżenie zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, a także rysunki, jeśli są niezbędne do zrozumienia wynalazku. Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść opłatę 550 lub 500 zł (taniej, jeśli dokumenty składasz drogą elektroniczną). Za każdy rok trwania patentu również ponosi się koszty, w każdym roku jest to inna kwota.  Urząd dokładnie bada każde zgłoszenie, sprawdzając m.in. możliwości przemysłowego wykorzystania wynalazku. Następnie udziela decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia urząd wpisze patent do rejestru wynalazków, a Ty uzyskasz cenne prawo do wyłącznego korzystania z własnego wynalazku.

Olga

fot. maja7777 / Pixabay