waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur 2024 – poznaj kwoty netto i brutto

Znamy najbliższe podwyżki świadczeń z ZUS-u. Waloryzacja emerytur w 2023 roku była bardzo wysoka. Jaka będzie w 2024 roku? Sprawdźmy, jaką sumę otrzymasz do ręki.

Waloryzacja w 2023 roku – aż 14,8%

W marcu 2024 roku ZUS wypłaci wyższe emerytury, z uwzględnieniem kolejnej waloryzacji. Kwoty netto i brutto – przed podwyżką i po niej – publikujemy poniżej. Waloryzacja emerytury wyniosła w bieżącym roku 14,8 procent. Był to wyjątkowo wysokie wzrost świadczeń spowodowany m.in. znacznym wzrostem inflacji. W ten sposób najniższa emerytura wyniosła 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł na rękę.

Waloryzacja kwotowa i procentowa

Waloryzacja kwotowa. Oznacza to podniesienie emerytur o określoną kwotę, niezależnie od innych czynników. Jest to bardziej stały i przewidywalny sposób waloryzacji.

Waloryzacja procentowa. Oznacza to podniesienie emerytur o pewien procent, który jest uzależniony od wskaźników, takich jak inflacja czy wzrost wynagrodzeń. Jest to bardziej elastyczny sposób waloryzacji, który uwzględnia zmienne warunki gospodarcze.

Poza tym w 2023 roku waloryzacja miała charakter procentowo-kwotowy. Emerytury wzrosły nie mniej niż o 250 zł. O tyle podniesiono najniższe świadczenia dla tych, którzy mają wypracowany staż ubezpieczeniowy – wynosi on co najmniej 25 lat dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet.

250-złotowe minimum w 2023 roku. Dotyczyło ono tych osób, które pobierają renty socjalne, renty rodzinne, renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, a także osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W tej grupie znaleźli się także emeryci pobierający emeryturę niższą niż 1338,44 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2024

Analizując bieżącą sytuację, w nadchodzącym roku można spodziewać się podobnej sytuacji. Spodziewana podwyżka wynosi 12,3 proc. Takie plany zapisano w projekcie ustawy budżetowej. Przyjęta stawka już nie może zostać zmniejszona. Wzrost jest mniejszy niż w aktualnym roku, gdyż nieco spadła inflacja.

Mimo to od marca 2024 roku będą wypłacane wyższe emerytury, z uwzględnieniem następnej waloryzacji. Wyższe będą też świadczenia minimalne i inne. Skoro w 2023 roku najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł brutto, to w 2024 roku będzie wynosić 1783,82 zł brutto. Jest to wzrost o około 200 złotych.

Jeszcze nie wiadomo, czy w 2024 roku waloryzacja będzie procentowa, czy procentowo-kwotowa, jakie będą gwarantowane minimalne kwoty podwyżek. Te informacje zostaną podane do oficjalnej informacji wkrótce. Wiadomo za to, że na pewno emeryci i renciści otrzymają w 2024 roku ponownie trzynastki i czternastki.

Co to jest waloryzacja emerytur?

Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania świadczeń emerytalnych i rentowych w systemie emerytalnym do zmieniających się warunków gospodarczych. W Polsce waloryzacja emerytur jest przeprowadzana corocznie i ma na celu zachowanie realnej wartości emerytur w miarę możliwości, z uwzględnieniem inflacji i innych czynników ekonomicznych.

Główne elementy waloryzacji emerytur w Polsce obejmują wysokość i dynamikę inflacji, wzrost wynagrodzeń czy fundusze emerytalne.

Podsumujmy

Warto zaznaczyć, że waloryzacja emerytur jest istotnym elementem polityki społecznej, mającym na celu zapewnienie godziwego poziomu życia osobom w wieku emerytalnym. Dlatego też rządy starają się uwzględniać różne czynniki i analizować sytuację gospodarczą kraju przy ustalaniu zasad waloryzacji. Ostateczne decyzje dotyczące waloryzacji emerytur zazwyczaj są podejmowane przez odpowiednie instytucje rządowe lub organy regulacyjne.

fot. un-perfekt / Pixabay