Ukrywanie majątku przed fiskusem grozi karnym PIT-em

Jeżeli sąd uwzględni skargę pauliańską na podstawie art. 527 kodeksu cywilnego, złożoną przez fiskus, podatnika czeka egzekucja zaległości, ale grozi mu także podatek dochodowy od przysporzenia. To przestroga dla dłużników próbujących ukryć majątek przed urzędem skarbowym, czyniąc np. darowiznę osobie z bliskiej rodziny.

Prawo do składania skargi pauliańskiej

Według dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wierzyciel – czyli Skarb Państwa – swoje roszczenia pokrywa z majątku osoby trzeciej, co dla dłużnika jest korzyścią, gdyż nie musi wydawać pieniędzy, by spłacić zaległości. Przychodem są nie tylko aktywa zwiększające majątek, ale też zmniejszenie jego zobowiązań. Prawo do składania skargi pauliańskiej ma również fiskus (Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 kwietnia 2018 r.).

Komu grozi karny PIT?

Jeśli osobą trzecią, z której majątku wierzyciel pobiera zaległości, jest krewny dłużnika, można uniknąć podatku. Dłużnik uzyskuje przychód, ale jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli fiskus wyegzekwuje zaległości z majątku osoby niebędącej rodziną dłużnika, ten zapłaci dwa podatki – zaległy i bieżący od nieodpłatnego świadczenia.

Karny PIT grozi przede wszystkim osobom starającym się ukryć majątek przed wierzycielem – w tym przypadku urzędem skarbowym – majątek.Zwykle są to np. darowizny osobom z rodziny. Nie oznacza to, że dłużnicy będą zobowiązani w każdym przypadku zapłacić PIT – trzeba też wziąć pod uwagę prawo do ewentualnego zwolnienia z podatku.

Ewelina

fot. stevepb / Pixabay