praca

Czy wydatki na ochronę pracowników przed koronawirusem można wrzucić w koszty?

Epidemia koronawirusa zdezorganizowała działanie wielu firm nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. W tej sytuacji zasadne jest opracowanie odpowiednich procedur postępowania zarówno w stosunku do pracowników zdrowych, jak i tych wykazujących objawy infekcji.

Nie brakuje przedsiębiorstw, które wdrażają pracę zdalną a w przypadku zawodów, w których taka opcja jest niemożliwa, podnoszą standardy higieniczne. W tym celu konieczny jest zakup odpowiednich preparatów dezynfekujących, maseczek i większej ilości mydła niż do tej pory. Należy więc zadać sobie pytanie, czy można te dodatkowe wydatki wliczyć w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek:

  • zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, aby chronić ich zdrowie i życie,
  • reagować na aktualne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i dostosowywać do nich środki podejmowane w celu ochrony zdrowia i życia pracowników,
  • zapewnić wykonanie decyzji, nakazów i zarządzeń wydawanych na bieżąco przez ograny, które nadzorują warunki pracy.

W sytuacji, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Krajowy Inspektorat Sanitarny wskazują, że w związku zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19 należy zachowywać podwyższone standardy higieniczne, naturalne jest, że nakłady firm przeznaczone na odpowiednie środki są wyższe. Kosztów tych nie można bezpośrednio przypisać do określonych przychodów osiąganych przez firmę. Jednakże jako koszty pośrednie są w tej sytuacji absolutnie uzasadnione, gdyż ich wpływ na przychody osiągane przez przedsiębiorstwo jest znaczący. To sprawia, że można je wliczyć w koszty firmowe z datą ich poniesienia.

Magda M.

fot. janeb13 / Pixabay.com