5 trendów pracy Post-Covid

Wpływ pandemii koronawirusa na każdą branżę jest bezdyskusyjny – wiele z nich przeżywa poważne załamania, inne dynamicznie się rozwijają lub zmieniają. Poznaj 5 głównych trendów pracy Post-Covid.

1. Wzrost popularności trybu Home Office

Badania wskazują, że aż 48 proc. pracowników prawdopodobnie będzie pracować z domu po pandemii COVID-19 – jeśli nie w pełnym wymiarze, to częściowo. Ponad 70 proc. przedsiębiorców czy prezesów firm planuje zwiększyć pracę zdalną w swojej firmie. Umiejętność pracy zdalnej (wysoka efektywność, umiejętność organizacji pracy i skoncentrowania się na zadaniu) będzie też ceniona na rynku.

2. Ekspansja pracowników czasowych

Część firm planuje zastąpić określony procent pracowników etatowych (w pełnym wymiarze czasu) tzw. freelancerami (pracownikami czasowymi). Pozwala to na większą elastyczność zarządzania, ale trzeba też zmierzyć efektywność i wydajność takich pracowników.

3. Rozwijanie nowych umiejętności pracowników

Przed COVID-19 firmy skupiały się głównie na usprawnieniu ról i przepływów pracy w celu zwiększenia wydajności. Sytuacja ta odwraca się – firmy kładą nacisk na zapewnianie pracownikom zróżnicowanych zadań, zachęcają do pozyskiwania nowych kompetencji, odbywania szkoleń i zdobywania wiedzy z nowych obszarów. Elastyczność jest w cenie, pozwala szybciej dostosować się do nowych warunków.

4. Dehumanizacja pracowników

Odczłowieczanie pracowników to jeden z trendów, przeciwstawny do humanizacji zespołu. Skąd ta kontra? Niektórzy pracownicy w trakcie pandemii COVID-19 nawiązali nowe relacje, inni skupiali się na konkretnych zadaniach. W warunkach pracy zdalnej angażowanie i socjalizowanie pracowników w kulturę zespołu nabiera jeszcze większego znaczenia.

5. Odpowiedzialność firmy

Sposób traktowania pracowników w czasie pandemii może być kluczowy w przyszłości dla osób rekrutujących się do danej firmy. Utalentowani kandydaci posiadający dorobek i doświadczenie będą zwracać uwagę na to, w jaki sposób firmy podeszły do pracowników – jakie podjęto działania, ile osób zwolniono, czy obniżono im wynagrodzenie, skrócono czas pracy, zorganizowano kącik dziecięcy itd. Firmy powinny zadbać o długoterminowy wpływ podejmowanych w dobie wirusa decyzji na employer branding w nadchodzących latach.

Kar.kw.

fot. arthur_bowers / Pixabay