faktoring

Rośnie popularność faktoringu

W 2021 roku aż 362,4 mld zł wyniosły obroty obsługujących polskie firmy faktorów. Finansowanie w formie faktoringu wybierają głównie firmy produkcyjne i dystrybucyjne – dane Polskiego Związku Faktorów. To wzrost o niemal 26 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Szybki wzrost rynku faktoringu

Rynek faktoringowy z roku na rok notuje dynamiczny wzrost. Obecnie z tej formy finansowania korzysta aż 26 tys. firm, czyli aż o 41 proc. więcej niż w 2020 roku. Aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z usług faktoringowych to przedstawiciele wspomnianych wyżej firm dystrybucyjnych lub produkcyjnych, nie tylko dużych i średnich, ale też małych i mikro.

Skąd ta nagła popularność faktoringu?

Przyczyn wzrostu jest kilka. Firmy musiały szukać dodatkowego źródła finansowania, a nim okazał się m.in. faktoring, gdy ograniczono dotacje rządowe. Trzeba też wziąć pod uwagę małą bazę odniesienia z 2020 roku, gdy doszło do wyhamowania tempa rozwoju ze względu na pandemię koronawirusa. Faktoring umożliwił przedsiębiorcom uzyskanie środków finansowych tuż po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi.

Innym powodem może być rosnąca i bardzo wysoka inflacja. Prognozy wzrostu cen energii elektrycznej i gazu dla wielu przedsiębiorców były impulsem do większych wydatków – m.in. do zakupów na zapas, by dokonać ich jeszcze po „starych” cenach i stawkach, w 2021 roku. Firmy potrzebowały dostępu do gotówki i środków z już wystawionych faktur, by możliwie najlepiej zabezpieczyć się przed kolejnym wzrostem cen.

Faktoring umożliwił firmom szybki dostęp do gotówki i spłatę zobowiązań na bieżąco, co pozwoliło im nadal rozwijać działalność.

fot. jarmoluk / Pixabay