usługi brokerskie

Kompleksowe usługi brokerskie

Broker ubezpieczeniowy działa w imieniu klienta i dba przede wszystkim o jego interesy. Występuje w roli pośrednika między towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem, a także niezależnego doradcy i dystrybutora ubezpieczeń. Jego zadaniem jest analiza i rekomendacja najlepszej ochrony ubezpieczeniowej – poniżej szczegóły.

Broker dopasowuje najlepsze dla danego klienta ubezpieczenie, zapewniając mu maksimum korzyści przy najmniejszym wkładzie finansowym. Jego rola to wykonanie profesjonalnej, rzetelnej analizy potrzeb klienta oraz prezentacji ofert firmy ubezpieczeniowej, a także fachowe doradztwo i bieżąca opieka nad klientem ubezpieczeń. Na rynku ubezpieczeń dostępne są różne produkty ubezpieczeniowe, które należy dopasować indywidualnie w zależności od firmy.

Adler Brokers – niezależny doradca i pośrednik ubezpieczeniowy

Kompleksowe usługi brokerskie świadczy m.in. firma Adler Brokers (https://adlerbrokers.com.pl/). Pracownicy firmy to specjaliści wysokiej klasy z wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń. Reprezentują klientów, głównie firmy, a także negocjują z poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Współpracują z klientami korporacyjnymi, jak i flotowymi.

Celem działań specjalistów Adler Brokers jest znalezienie najlepszego pakietu ochrony, który zagwarantuje ochronę interesów klienta. Celem jest szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej i niższe składki za ubezpieczenia.

Kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń

Obsługa brokerów Adler Brokers obejmuje między innymi następujące działania:

  • prezentacja ofert dostosowanych do potrzeb klienta pod względem zakresu ubezpieczenia i ceny;
  • porównanie poszczególnych ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych;
  • dokładna analiza otrzymanych ofert i rekomendacja najlepszej propozycji składającą się z różnych rodzajów ubezpieczeń wraz z argumentacją wyboru;
  • negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, by uzyskać jak najniższe składki i najlepszy zakres ubezpieczenia dla danego klienta;
  • przygotowanie dokładnego programu ubezpieczeniowego dla każdego klienta indywidualnie w zależności od jego potrzeb i branży / profilu działalności;
  • poprawa i dbanie o poczucie bezpieczeństwa klienta oraz zabezpieczenie finansów firmy;
  • fachowe doradztwo, omówienie i wyjaśnienie przepisów z zakresu prawa i warunków ubezpieczenia;
  • administracja i zarządzenie ubezpieczeniami, jak na przykład na bieżąco monitorowanie ważnych terminów, m.in. płatności składek i kończących się polis;
  • wsparcie klienta w likwidacji ew. szkód (pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, monitorowanie przebiegu działań).