2020

Składki ZUS od umów-zleceń w 2020

Od 2020 r. druga i następne umowy ze zleceniobiorcą zwolnione są z obowiązku pokrywania składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że wynagrodzenie z pierwszej nie jest niższe niż 2600 zł brutto miesięcznie.

Na polskim rynku pracy popularne jest zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia) osób fizycznych niemających własnej działalności gospodarczej. Co więcej, osoby te często posiadają więcej niż jedną taką umowę. Umowa zlecenie, mimo że nazywana „śmieciówką”, to jedna z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych – korzystna dla pracodawcy, mniej dla zleceniobiorcy.

Od umowy zlecenia także odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. PIS obecnie zmienia przepisy dotyczące składek ZUS. Według prognoz zmiany prawne dadzą ZUS-owi prawie 3 mld złotych rocznie. Projekt ustawy budżetowej przewiduje też zniesienie limitu trzydziestokrotności, co oznacza dodatkowo 5 mld złotych do budżetu.

Ewelina, foto: geralt / pixabay