inwestowanie

Jak ochronić oszczędności przed inflacją?

Podstawą zrównoważonego portfela nadal są akcje, które pozwolą na ochronę przed inflacją w długim okresie. W odpowiedzi na wzrost inflacji do 5,4 proc. (według tzw. szybkiego szacunku GUS) inwestorzy sugerują podwyżki stóp procentowych NBP.

Wzrost inflacji – rekordowo wysoki

Żaden inny kraj europejski, który udostępnił dane o cenach towarów i usług konsumpcyjnych, nie odnotował szybszej inflacji niż w Polsce. Inflacja pobiła 20-letni rekord, a to oczywiście musiało wpłynąć na ceny za produkty i usługi – te z kolei rosną szybciej niż wydawało się ekspertom.

Wzrost inflacji do 5,4 proc to odczyt, który okazał się powyżej oczekiwań ekonomistów i specjalistów.Nie jest to moment odpowiedni na podejmowanie ryzyka i nagłych działań. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie oszczędności przed utratą wartości jest niezmiennie systematyczne inwestowanie – m.in. w akcje.

Inwestowanie w akcje jako ochrona przed skutkami inflacji

Wśród sposobów, które mogą ochronić nas przed inflacją często wymieniane są obligacje detaliczne oraz złoto. Za skuteczną ochronę uważa się inwestowanie w nieruchomości, akcje i obligacje korporacyjne. Co prawda perspektywy nie są i tak obiecujące, bo w parze idą duże wzrosty cen, które odczują niemal wszyscy.

Akcje. Mimo wielu zagrożeń, inflacji i sytuacji niepewności, nadal to akcje uważa się za podstawę zrównoważonego portfela, który może być ochroną przed inflacją.

Obligacje skarbowe, korporacyjne, nieruchomości. Do wyboru są m.in. obligacje skarbowe oraz korporacyjne. Dodajmy jednak, że obligacje skarbowe nie mają potencjału wzrostu, ale skoro możliwe są ujemne stopy procentowe, sama ochrona przed wpływem inflacji stanowi wartość.

Z kolei minusem obligacji korporacyjnych i nieruchomości jest niska płynność. Zakup mieszkań, domów czy ziemi cieszy się nadal bardzo dużą popularnością jako forma inwestowania wolnych środków.

Inwestycja w złoto. Innym wyborem jest z kolei zakup złota. Pamiętajmy jednak, że lokowanie środków w złoto to ochrona przed inflacją w długim terminie, bo w krótkim kruszec może tracić.

Zróżnicowany portfel aktywów

Trudno jednak prognozować, czy aktywa nadal zyskiwać. Może okazać się, że akcje, nieruchomości czy obligacje przedsiębiorstw przejdą znaczną korektę. W praktyce oznacza to, że zmiana nisko oprocentowanej lokaty na inwestowanie w akcje wiąże się z dużym ryzykiem i wcale nie oznacza korzyści. Moment na takie decyzje nie jest dobry, gdyż zbyt wiele tu niewiadomych. Przy inwestowaniu sprawdza się regularne działanie oraz utrzymywanie zróżnicowanego portfela aktywów.

Dodajmy też, że banki centralne powinny w Polsce podnieść stopy procentowe, właściwie należało to zrobić już znacznie wcześniej. Jak oceniają eksperci, zerowe stopy nie mają żadnego uzasadnienia.

fot.