Zmiany w podatkach od 1 lipca

Sejm przyjął część poprawek Senatu dotyczących zmian w przepisach podatkowych. Oznacza to, że podatnicy muszą przygotować się na małą rewolucję. Nowe regulacje obejmą m.in. stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W artykule opisujemy wybrane zmiany, które wchodzą w życie już 1 lipca 2020.

Ordynacja podatkowa, podatki PIT i CIT

  • Na wstępie mamy dobrą wiadomość dla podatników, u których wartość przychodu wykazana w zeznaniu rocznym CIT w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Jeśli tylko otrzymają pozytywną opinię z audytu wstępnego, będą mogli zawrzeć z KAS umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości KAS.
  • Komisja Europejska wymusiła dość spore zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Promotorzy czynności dokonanych w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. muszą niestety zaraportować wszystkie schematy ponownie. Ponadto odtąd numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego na potrzeby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskie nadawał będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Każdy, kto do tej pory nie wygenerował mikrorachunku podatkowego, powinien zrobić to jak najszybciej. Od 1 lipca wpłacać tam będzie trzeba nie tylko podatki PIT, CIT i VAT, ale również każdy inny, który w swoim rozporządzeniu wymieni minister finansów.
  • Wciąż rozwija się też usługa Twój e-PIT. Od teraz składać za jej pośrednictwem będzie można również korektę zeznania.

Podatek VAT  

  • Przede wszystkim, koniec ze stosowaniem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku. Zostaje ona zastąpiona w zakresie towarów Nomenklaturą scaloną (CN) albo Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB). W zakresie usług stosowana będzie aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z roku 2015.
  • Zacznie też obowiązywać ochrona wynikająca z otrzymywanych od 1 listopada 2019 Wiążących Informacji Stawkowych.
  • Rozszerzona zostaje możliwość rozliczania VAT z tytułu importu towarów do 25 dnia następnego miesiąca. Skorzystają z niej wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jedyny warunek to dokonywanie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.
  • Warunki stosowania 0 proc. przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów zostają natomiast zaostrzone. Nabywca będzie musiał podawać dostawcy numer identyfikacyjny, ponadto podatnik będzie musiał złożyć informację podsumowującą, w której na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.
  • Zmiany obejmą również transakcje łańcuchowe. Największą nowością jest zapis w ustawie o VAT stanowiący, że wysyłka lub transport towarów z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego będą przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Jeśli jednak podmiot pośredniczący przekaże dostawcy numer identyfikacyjny transakcji wysyłkę lub transport będzie się przypisywać wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot.

Olga

fot. stevepb / Pixabay