embargo na węgiel

Polska zakaże importu węgla z Rosji

Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę rząd zapowiada wdrożenie ustawowego zakazu importu węgla z Federacji Rosji. Przygotowany został również projekt przepisów o zamrożeniu majątków oligarchów rosyjskich i innych osób związanych z rosyjską agresją i brutalną wojną.

Embargo na węgiel z Rosji

Projekty zapowiadanych przepisów zostały wstępnie zaakceptowane na jednym z posiedzeń rządu. Wymieniono przepisy, które blokują import węgla z Rosji na poziomie krajowym – następnie trafią one wprost do ustawy.

Rząd przyjął m.in. Założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Przepisy mają ograniczyć lub zneutralizować ryzyka związane z sytuacjami kryzysowymi, a także zapewnić energetyczne bezpieczeństwo Polsce.

Takie działanie może jednak budzić prawne wątpliwości, ale Polska uznała, że nie można dłużej czekać na reakcję Unii Europejskiej. Spółki Skarbu są uniezależnione od importu rosyjskiego węgla, import ten prowadzą jednak podmioty prywatne – ustawa ma na celu zakończyć takie działania.

Celem przepisów jest jak najszybsze uniezależnienie gospodarki od importowanych paliw kopalnych importowanych z terenów Rosji i Białorusi, w tym ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego.

Co zamiast paliw kopalnych? Alternatywy

Wśród celów tych działań jest również poprawa efektywności energetycznej. Ta z kolei znacznie ogranicza popyt na energię. Celem jest dywersyfikacja dostaw i znalezienie oraz dostarczenie alternatyw dla paliw kopalnych. Działania te wpisują się też w trendy ekologiczne.

Surowce kopalne trzeba też czymś zastąpić, dlatego rozwijane mają być działania związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, m.in. energii elektrycznej, biokomponentów w paliwach ciekłych, wodoru, biometanu czy niskoemisyjnych paliw syntetycznych. Działania marketingowe mają też dotyczyć wykorzystania „czystego” transportu publicznego i możliwości pociągów do transportu krajowego i zagranicznego różnych towarów. Rząd zapowiada też działania prowadzące do rozwoju czystych technologii węglowych.

fot. stevepb / Pixabay