najem nieruchomości

Najem nieruchomości przestanie się opłacać?

Wiele osób dorabia, użyczając odpłatnie nieruchomości innym – m.in. mieszkań czy lokali usługowych. Pojawia się jednak pewne „ale”. W Polskim Ładzie są zmiany dotyczące przepisów rozliczania podatków z tytuł najmu nieruchomości. Co to oznacza?

Zmiany w prawie

Rząd w Polskim Ładzie chce usunąć możliwość opodatkowania przychodów z tego tytułu według skali podatkowej – będzie obowiązywał tylko ryczałt ewidencjonowany. Wprowadzane przez rząd różne zmiany, także te podatkowe, będą wdrażane etapowo – w ramach aktualizowanych projektów ustaw. Jedna z nich dotyczy formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu prywatnego najmu nieruchomości.

Co to oznacza w praktyce?

Aktualnie mamy możliwość rozliczania się na dwa sposoby. Pierwszy opiera się na ogólnej skali podatkowej – 17 albo 32-proc. Na czym polega drugi? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na tym, że podatek jest płacony od uzyskanego z najmu przychodu w stawce 8,5-proc. Jeśli ten przekroczy jednak w skali roku wartość 100 tys. złotych, nadwyżkę należy dodatkowo opodatkować stawką 12,5-proc. Kosztem jest tu każdy wydatek, który służy uzyskaniu przychodów z najmu nieruchomości.

Dodajmy, że nie ma znaczenia, co jest przedmiotem samego najmu – podlegają temu zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Sejm przyjął to prawo, ale wprowadził do projektu poprawkę – podatnicy osiągający z najmu prywatnego przychody będą mogli przez następny rok (czyli do końca 2022 roku) amortyzować lokale mieszkalne i budynki zakupione lub wybudowane do końca 2021 roku.

Wyższa stawka podatkowa liczona od dochodu

Wyższa stawka podatkowa liczona jest od dochodu. Wszystkie wydatki na zakup lub wybudowanie nieruchomości mieszkalnych oraz ich najmu nie będą kosztami podatkowymi. Co się do nich zatem zalicza? Są to remont i wyposażenie, odsetki od kredytu bankowego, amortyzacja, czynsz do spółdzielni czy podatek od nieruchomości.

Z kolei w przypadku nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, podatek będzie liczony od dochodu, a do kosztów podatkowych zaliczane będą m.in. bieżące remonty oraz ich eksploatacja.

Będzie drożej?

Czy przez to ceny najmu poszybują w górę? Jest to bardzo prawdopodobne. Wynajmowanie mieszkań dla wielu osób to dodatkowe albo nawet podstawowe lub jedyne źródło dochodów. Jeśli w kosztach podatkowych nie można ująć m.in. zakupu mieszkania, budowy domu, adaptacji czy modernizacji, najem może okazać się mniej dochodowy, a także po prostu droższy.

fot. glynn424 / Pixabay