Szkoła średnia Montessori

Autorskie Liceum Przyszłości – nowatorska wersja edukacji we Wrocławiu

Jakie metody pracy i nauki w liceum są odpowiednim przygotowaniem do studiów i do dorosłego życia? Wyjaśniamy, na czym polegają metody pracy, a także, co wyróżnia Autorskie Liceum Przyszłości.

Jakie cechy musi mieć liceum, które będzie rzeczywiście wspierać rozwój młodego człowieka? Przygotuje nie tylko do matury, ale pozwoli na rozwój i równowagę w wielu obszarach?

Autorskie Liceum Przyszłości we Wrocławiu:

  • daje pole do wyborów – metod pracy, sposobu utrwalania wiedzy, przedmiotów, które są najważniejsze dla ucznia i gotowości na to, że nie wszystko będzie ucznia interesować.
  • wspiera rozwój kompetencji miękkich i integracji grupy przez cotygodniowe spotkania grupowe z psychologiem, naukę rozmowy o własnych emocjach, stawiania granic, nazywania potrzeb i zadbania o nie w poszukiwaniu balansu.
  • oddaje nastolatkom odpowiedzialność w różnych zakresach – w organizacjach wycieczek, wpływanie na plan dnia, sposobach pracy, wyposażenia wnętrza.
  • zauważa indywidualnie każdego – dzięki 18-osobowym klasom można poznać możliwości i mocne strony uczniów, pomóc im organizować się w grupie przy zastosowaniu różnorodnych kompetencji, akceptacji mocnych i słabszych stron, świadomości, że każdy jest w czymś dobry i każdy potrzebuje na coś innego więcej czasu.
  • przeciwdziała przemocy i wykluczeniu przez program psychoedukacji, dba o odpowiednią komunikację opartą na szacunku uczniów między sobą i nauczycieli do uczniów i uczniów do nauczycieli.
  • tworzy grupę młodych ludzi chcących się rozwijać, ponieważ w tym okresie głównie grupa rówieśnicza ma dla uczniów znaczenie,
  • szanuje i docenia możliwości nastolatków, traktuje ich poważnie dając do realizacji projekty, przekazując zadania codzienności, uzgadniając zasady, które obowiązują wszystkich i tworząc otoczenie, w którym dorośli wierzą w możliwości nastolatków, ich zdolności, szerokie horyzonty, otwartość i szczerość.

Dlaczego wszystko to jest ważne?

Bo pierwszą rzeczą jest bezpieczeństwo, integracja i wiara w młodych ludzi, które dadzą im bazę do nauki i wyzwań z nią związanych!

Zobacz więcej na stronie https://liceumprzyszlosci.pl/